Marktvisie Rijkswaterstaat naar nieuwe fase

Nieuwsbericht

Marktvisie Rijkswaterstaat naar nieuwe fase

Gepubliceerd op: 04 december 2018- Laatste update: 04 december 2018 13:34 uur

De Marktvisie, het programma waarbij Rijkswaterstaat, markt- en kennispartners samenwerken aan een vitale en duurzame sector, gaat een nieuwe fase in. De projectorganisatie houdt in januari 2019 op te bestaan en het gedachtegoed en de manier van werken worden verder verankerd in de lijnorganisatie van Rijkswaterstaat.

Manager Aline Arends kondigt dit aan in het online trendboek van het Bouwgenootschap. Arends kijkt met vertrouwen naar het vervolg van het traject: 'De directeuren ademen de Marktvisie en we nemen geen gas terug.'

Resultaten Marktvisie

Sinds de start in 2016 heeft het programma Marktvisie veel resultaten opgeleverd. Op veel verschillende projecten wordt gewerkt volgens de visie, van de renovatie van de Nijkerkerbrug in het Project DOEN en de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal tot de inkoop van circulaire catering of de ontwikkeling van de ICT voor de verkeerscentrales. Maar ook de maandelijkse Marktvisie-leerdagen, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers samen opleidingen volgen, zijn het resultaat van het programma. En marktpartijen hebben zelf programma’s uitgerold om op medewerkersniveau over de Marktvisie in gesprek te gaan.

Over naar de lijn

Eind januari 2019 wordt de huidige projectorganisatie ontbonden. Het werk wordt daarna definitief overdragen naar de lijnorganisatie en de projectorganisatie van Rijkswaterstaat. Daarmee verlegt Rijkswaterstaat de koers niet, zo benadrukt Aline Arends: 'Rijkswaterstaat neemt op dit gebied geen gas terug. De Marktvisie is goed ingebed binnen alle inkopende organisatieonderdelen (GWW, Kennis, Bedrijfsvoering en Informatievoorziening). De directeuren ademen de Marktvisie en ik zie genoeg projectmanagers binnen Rijkswaterstaat die er heel enthousiast over zijn.'

Morele overeenkomst

Arends ziet dat de Marktvisie breed wordt gedragen. 'Alle betrokken organisaties zijn op hun eigen manier, passend bij de cultuur van de organisatie aan het werk gegaan om de Marktvisie te implementeren. Het is een morele overeenkomst dat we op die manier willen werken. Dat is ook van belang voor een gezond, duurzaam bedrijfsleven, waarbij je samen aan de gezamenlijke opgaven werkt, met trots en vakmanschap op een zakelijke en respectvolle manier.'

Onderliggende pagina's