Inloopavond voorlopig ontwerp natuurontwikkeling Cortenoever; 11 december 2018

Nieuwsbericht

Inloopavond voorlopig ontwerp natuurontwikkeling Cortenoever; 11 december 2018

Gepubliceerd op: 04 december 2018- Laatste update: 04 december 2018 11:04 uur

Rijkswaterstaat en provincie Gelderland werken samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Brummen aan plannen om een natuurgebied in te richten in de uiterwaarden van Cortenoever. Op dinsdag 11 december 2018 vindt een inloopavond plaats over het voorlopig ontwerp van dit natuurgebied. Belangstellenden zijn van harte hiervoor uitgenodigd.

Het doel van dit project is om het gebied zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Plan natuurontwikkeling Cortenoever

Het plan omvat uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen waardoor meer water in de uiterwaarden komt. Daarnaast gaat het om uitbreiding van bloemrijk grasland. Ook de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos worden uitgebreid. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door inbreng van bewoners en gebruikers van het gebied via keukentafelgesprekken.

Programma informatieavond

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 11 december 2018 tussen 18.00 en 20.00 uur in de Bronkhorst Hoeve aan de Bronkhorsterweg 1-3 in Brummen. Er is vrije inloop. Om 18.00 en 19.00 uur is er een plenaire toelichting. Bezoekers kunnen de kaart met het voorlopig ontwerp en een schets van de inrichting bekijken. Daarnaast kunnen ze vragen stellen en hun mening geven aan de medewerkers van het project.

Meer informatie project Cortenoever

Kijk voor meer informatie over dit project op de website Samenwerken aan Riviernatuur

Onderliggende pagina's