Inloopavond voorlopig ontwerp natuurinrichting uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden; 10 december 2018

Nieuwsbericht

Inloopavond voorlopig ontwerp natuurinrichting uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden; 10 december 2018

Gepubliceerd op: 03 december 2018- Laatste update: 03 december 2018 14:02 uur

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen aan plannen om een natuurgebied in te richten in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Op 10 december 2018 vindt een inloopavond plaats over het voorlopig ontwerp van dit natuurgebied. Belangstellenden zijn van harte hiervoor uitgenodigd.

Inloopavond uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

De inloopavond vindt plaats op maandag 10 december 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur in ’t Centrum, Rooijsestraat 48 in Dreumel. Er is vrije inloop; geïnteresseerden kunnen komen en gaan wanneer dat hen uitkomt. Er is geen centrale presentatie.

Programma inloopavond

Het voorlopig ontwerp wordt getoond. Dit ontwerp is mede tot stand gekomen door inbreng van bewoners en gebruikers van het gebied via diverse ontwerpateliers en keukentafelgesprekken. Tijdens de avond kunnen bezoekers zich laten informeren over de huidige stand van zaken van het project en hun ideeën over het voorlopig ontwerp delen. Als deze ideeën passen binnen de projectdoelstellingen en randvoorwaarden, worden deze verwerkt in het definitief ontwerp.

Natuurontwikkeling uiterwaarden

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen om een natuurgebied in te richten in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. Met geulen en grasland wordt een schoon en gezond gebied gecreëerd dat een bron van leven is voor mens, dieren en planten. Wandelaars, vissers en bewoners kunnen straks van deze rijke natuur genieten. Kijk voor meer informatie over dit project op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Samenwerken aan riviernatuur

De verschillende overheden werken samen aan duurzame gebiedsontwikkelingen in het rivierengebied. Zij werken aan schoon en gezond water in de rivieren en een verbinding tussen natuurgebieden zodat een robuust netwerk ontstaat. Zij zoeken samen naar de juiste balans tussen de kwaliteiten van een gebied. Zo wordt gestimuleerd dat riviergebonden natuur zoals vissen, zoogdieren, reptielen, vogels en diverse plantensoorten zich (weer) thuis gaan voelen.

Onderliggende pagina's