Gezocht: ideeën voor nieuwe bestemming Noordersluis IJmuiden

Nieuwsbericht

Gezocht: ideeën voor nieuwe bestemming Noordersluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 20 december 2018- Laatste update: 20 december 2018 09:18 uur

De bijna 100 jaar oude Noordersluis in IJmuiden wordt overbodig door de bouw van een nieuwe zeesluis. Rijkswaterstaat heeft stichting De Bouwcampus gevraagd ideeën te verzamelen om in co-creatie te komen tot innovatieve, duurzame voorstellen voor de toekomst van de Noordersluis. Op 29 januari 2019 is er een verkenningsbijeenkomst voor geïnteresseerden, inclusief rondvaart door het sluizencomplex.

Sluizencomplex IJmuiden

Op dit moment bouwt OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat de grootste zeesluis ter wereld. De sluis vervangt de bijna 100-jarige Noordersluis, die het einde van zijn levensduur nadert. Rijkswaterstaat kan de Noordersluis sluiten nadat de nieuwe zeesluis de taak van de Noordersluis heeft overgenomen. De dichte sluis vormt dan een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden. Maar blijven er met een dichte sluis geen interessante maatschappelijke kansen liggen? De Bouwcampus faciliteert de zoektocht naar mogelijke nieuwe functies voor de Noordersluis.

Zoektocht naar nieuwe functies Noordersluis

De Bouwcampus verbindt marktpartijen, kennisinstellingen en overheden met elkaar om tot innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken waar de bouwketen een rol in speelt. Dit co-creatietraject ‘Toekomst Noordersluis’ is breder dan alleen technische oplossingen. Er wordt gekeken naar de functies van het hele sluizencomplex IJmuiden. Deelname staat open voor experts en vernieuwers uit diverse werkvelden zoals energie, recreatie, cultuurhistorie, architectuur, scheepvaart, waterbouw en natuur. Specifieke kennis over sluizen is niet nodig.

Co-creatietraject

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat ervan. Coaches van De Bouwcampus begeleiden dit gestructureerde maar creatieve proces. Zij creëren ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen. Experts uit verschillende werkvelden komen bij elkaar op basis van vrijwilligheid, passie en intrinsieke motivatie. Voorwaarden voor co-creatie zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en de bereidheid om inzichten te delen, open en transparant.

Meer informatie zoektocht Noordersluis

Ben jij een vernieuwer op het gebied van watermanagement, waterbouw, ruimtelijke ordening, (landschaps)architectuur, ecologie, energie, recreatie, cultuurhistorie, transport en/of vastgoed? Deel dan jouw ideeën voor de Noordersluis. Ga naar het co-creatielab van De Bouwcampus voor het programma van 29 januari 2019 en meld je aan.

Onderliggende pagina's