Gesloten stormvloedkeringen, hoge rivierafvoeren en langdurige droogte

Interview

Gesloten stormvloedkeringen, hoge rivierafvoeren en langdurige droogte

Gepubliceerd op: 21 december 2018- Laatste update: 21 december 2018 12:06 uur

2018 gaat de boeken in als één van de droogste jaren in de geschiedenis. En dat terwijl het jaar zo stormachtig begon met het gelijktijdig sluiten van de vijf stormvloedkeringen en twee hoogwatergolven op de rivieren. Bart Vonk, coördinerend adviseur waterkeren en één van de drie voorzitters van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) blikt terug.

Volgens Vonk is het niet zozeer bijzonder dat we in één jaar te maken kregen met én hoger water en droogte. De lange duur van de droogte periode is wel uitzonderlijk en komt ongeveer eens per 30 jaar voor. 'Door de lange periode zonder neerslag, de hoge temperaturen en weinig aanvoer schatten we in dat 2018 het op drie na droogste jaar ooit is', zegt Vonk. 'Wat daarnaast bijzonder is, is dat de ‘vaste’ seizoenen van hoogwater, laagwater en storm ogenschijnlijk steeds meer in elkaar over gaan.'

Goed voorbereid op de droogte

'Een van de belangrijkste lessen is dat Nederland goed voorbereid was. Zo werden de kleinschalige wateraanvoeren (via een gemaal water een gebied inpompen) naar het kwetsbare Westland op tijd ingezet. Ook waren de telers, drinkwaterbedrijven en grote bedrijven goed voorbereid. Wel ondervonden landbouwbedrijven en schippers veel nadeel van de droogte.' De LCW speelde als adviescommissie een verbindende rol. De LCW adviseerde namens de hele waterketen wekelijks het Managementteam Watertekorten, die werd voorgezeten door directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom.

Sluiting stormvloedkeringen

Al met al was 2018 een goed jaar voor het besef dat we moeten leven met water. 'De bewustwording van mensen verandert. In die zin was de sluiting van de 5 stormvloedkeringen publicitair ook heel goed. Als je ze één voor één bekijkt is het niet zo bijzonder. Dat is waar ze voor gemaakt zijn. Het was goed dat we de Maeslantkering onder echte stormomstandigheden konden sluiten. Dat was spannend, maar het ging goed. We leerden dat onze plannen in de praktijk goed werkten.'

Het kan nóg beter

Vonk: 'Maar we zagen ook dat het nog beter kan. We hadden bijvoorbeeld veel last van de zoutindringing vanuit zee, wegzakkend grondwater op de hoge gronden, zoals de Veluwe. Ook moeten we beter kijken naar de definitie van onomkeerbare schade aan de natuur. Daarom is er een beleidstafel droogte ingesteld die aanbevelingen gaat doen om deze en andere onderwerpen tijdens een volgende droogteperiode beter te kunnen beheersen.'

Rustige kerst

Inmiddels stijgen de waterstanden in de grote rivieren weer, zodat er voorlopig een einde lijkt te komen aan ons coördinerende werk als LCW. 'In een jaarterugblik is het uitspreken van veel waardering voor alle mensen die zich hebben ingezet tijdens de droogte- en hoogwaterperiodes op zijn plek. Veel mensen hebben vrije dagen ingeleverd en veel overuren gemaakt. Ik verwacht dat we nu kunnen afschalen, zodat we een rustige kerst tegemoet kunnen.'

Onderliggende pagina's