Drie nieuwe alternatieven voor dijk Vlieland

Nieuwsbericht

Drie nieuwe alternatieven voor dijk Vlieland

Gepubliceerd op: 10 december 2018- Laatste update: 10 december 2018 11:35 uur

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur. Door betere inzichten in de waterstanden en golven op de Waddenzee is ook een alternatief zonder golfmuur en zonder dijkverhoging haalbaar.

Ook dit ontwerp is voldoende sterk om de waterveiligheid voor de komende 50 jaar te garanderen. Op 13 december 2018 houdt Rijkswaterstaat hierover een inloopmiddag en informatieavond op Vlieland.

Opnieuw kansrijke alternatieven bekeken

Voor de zomer van 2018 ging de voorkeur voor de noodzakelijke dijkversterking op Vlieland uit naar een ontwerp met een golfmuur. Rond deze zomer is duidelijk geworden dat de onzekerheden in de waterstanden en golfhoogten op de Waddenzee kleiner zijn. Rijkswaterstaat heeft daarom alle kansrijke alternatieven opnieuw bekeken. Het blijkt dat de alternatieven minder zwaar hoeven te worden uitgevoerd om de waterveiligheid voor de komende 50 jaar te garanderen.

Informatiemiddag en -avond dijkversterking Vlieland

Er zijn nu drie nieuwe alternatieven voor de versterking van de dijk. Rijkswaterstaat wil graag weten wat de omwonenden van deze ontwerpen vinden. Daarom houdt Rijkswaterstaat op donderdag 13 december 2018 tussen 13.00 en 18.00 uur een inloopmiddag in Badhotel Bruin op Vlieland. ’s Avonds vindt er in dat hotel tussen 19.30 en 21.00 uur een informatieavond plaats. Twee alternatieven die daar worden gepresenteerd bevatten een golfmuur. In het derde alternatief wordt het buitentalud verflauwd en aangepast met een berm. Dijkverhoging is in geen van de alternatieven nodig.

Besluitvorming en planning

Begin 2019 maakt de stuurgroep, die bestaat uit Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland, een definitieve keuze uit deze drie alternatieven. Daarbij houdt de stuurgroep rekening met de reacties uit de omgeving. De stuurgroep brengt vervolgens advies uit aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het zogeheten voorkeursalternatief start de planfase. In deze fase kunnen er zienswijzen worden ingediend. Ook zullen de plannen in die fase verder worden uitgewerkt. De nieuwe Waddenzeedijk wordt in 2021 gerealiseerd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Rijkswaterstaat pakt samen met de waterschappen tot 2028 meer dan 1.100 km dijken en bijna 500 sluizen en gemalen aan, om Nederland in de toekomst tegen het water te beschermen.

Onderliggende pagina's