Circa 2000 jaar oude waterput met eikenhouten planken ontdekt bij archeologisch onderzoek Ring Utrecht

Nieuwsbericht

Circa 2000 jaar oude waterput met eikenhouten planken ontdekt bij archeologisch onderzoek Ring Utrecht

Gepubliceerd op: 03 december 2018- Laatste update: 03 december 2018 10:23 uur

Tijdens onderzoek ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben archeologen in Houten een aantal oude voorwerpen opgegraven. Gebruiksvoorwerpen, maar ook hout dat mogelijk hoort bij het dak van een oude waterput.

Foto: © Ton Borsboom

Bij de vindplaats in Houten naast de snelweg A27 vonden de archeologen bijvoorbeeld handgevormd aardewerkscherven en dierlijk bot. Uit de Romeinse tijd zijn mantelspelden, munten, potscherven en aardewerk en een leren schoenzool opgegraven. Maar het meest bijzonder is een oude waterput uit de Romeinse tijd, met op de putbodem een aantal dunne, eikenhouten planken. Mogelijk zijn deze planken van het dakje boven de put of van een nabijgelegen boerderij. Het is bijzonder dat er nog hout gevonden is, omdat dit meestal als eerste vergaat.

Vervolg

De put is zorgvuldig uitgegraven en de planken zijn voorzichtig vervoerd naar het conserveringsatelier van de archeologen. Daar wordt de vondst onderzocht en worden de best geconserveerde planken bewaard voor de toekomst. Een exact jaartal aan het hout en de waterput geven is op dit moment nog niet mogelijk, maar het is aannemelijk dat ze van de tweede eeuw na Christus zijn. De archeologen kunnen na verder onderzoek een nauwkeuriger datering geven.

Hoogstwaarschijnlijk maakt de Romeinse waterput nog onderdeel uit van de inheems-Romeinse nederzetting 'Houten-Doornkade', die in de jaren 90 aan de oostzijde van de A27 is opgegraven.

Archeologie bij projecten

Bij weguitbreidingen zoals de aanpassing van de Ring Utrecht onderzoekt Rijkswaterstaat vooraf of er archeologische resten in de grond zijn. Dat gebeurt stapsgewijs. Eerder voerden we in het projectgebied boringen uit op 18 kansrijke locaties, op zoek naar intacte bodems met mogelijk archeologische vindplaatsen. Op 6 van die locaties was het raak en zagen we indicatoren zoals houtskool, aardewerk, verbrand leem, bouwpuin en grind (mogelijk van de Limesweg, langs de noordgrens van het Romeinse rijk). Het afgelopen jaar hebben we hier proefsleuven gegraven. Zo kregen we een eerste indruk van de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de eventuele archeologische vindplaatsen. In Houten hebben we de proefsleuf verder uitgebreid en zo is onder andere de waterput met hout ontdekt.

Onderliggende pagina's