Begrazing in de Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Begrazing in de Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 17 december 2018- Laatste update: 17 december 2018 15:53 uur

De oppervlakte van de geulen en strangen in de Heesseltsche Uiterwaarden is ongeveer 50 ha. De dynamische riviernatuur er omheen, circa 150 ha, is bestemd voor jaarrondbegrazing door runderen en paarden. In totaal komen er op termijn ongeveer 70 dieren in het gebied, in één of meerdere beheerde kuddes.

Zover is het nu nog niet. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat bepalen in eerste instantie het tijdelijke beheer tot 2020. De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden wordt hierbij betrokken. Na 2020 is er nog enkele jaren een vorm van overgangsbeheer nodig, voordat het definitieve beheer gekozen wordt. Dit wordt in goed overleg tussen Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat bepaald. De wijze van beheer zal overeenkomen met het beleid voor andere uiterwaarden met riviernatuur. In volgende nieuwsbrieven vertellen wij u hier meer over.

Tijdelijke grazers in westelijke deel Heesseltsche Uiterwaarden

In het westelijke deel van de Heesseltsche Uiterwaarden grazen ongeveer 20 Herefordkoeien. Deze koeien verblijven hier mogelijk tot aan de oplevering van het project in 2019 als onderdeel van het beheer tijdens de uitvoering door aannemer Martens en Van Oord. De koeien zijn drachtig en kalveren rond maart. Als het nodig is, worden ze bijgevoerd. Bij opkomend hoogwater zal de eigenaar uit Wadenoijen de koeien weghalen. De koeien zijn tamelijk mak. Wandelaars mogen dit gebied betreden, maar moeten de kudde wel met rust laten. Honden zijn hier niet toegestaan.

Meer informatie herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Wilt u op de hoogte blijven van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden? Abonneer u op onze nieuwsbrief of bekijk de projectpagina Waal: herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden.

Meer nieuws Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Onderliggende pagina's