Weinig verandering: laagwatersituatie houdt aan

Nieuwsbericht

Weinig verandering: laagwatersituatie houdt aan

Gepubliceerd op: 15 november 2018- Laatste update: 15 november 2018 10:08 uur

De neerslag van de afgelopen dagen zorgt voor een lichte verbetering van de laagwatersituatie op de Rijn. Ook de komende dagen (vanaf 14 november 2018) wordt een lichte verbetering van de afvoer verwacht. De hinder voor de scheepvaart houdt nog aan.

Weer

Vanaf 14 november ontstaat een nieuw hogedrukgebied boven Europa en blijft het droog. Vanaf maandag 19 november nemen de neerslagkansen weer wat toe. Het blijft droog voor de tijd van het jaar.

Afvoer Rijn en Maas

Door de recente neerslag beweegt momenteel een kleine afvoergolf door de Rijn. De piek bevindt zich momenteel bij in de buurt van Bonn en zal naar verwachting rond 16 november Lobith passeren. Momenteel is de afvoer van de Rijn bij Lobith circa 840 m3/s (circa NAP +685 cm), de verwachte piek zal tussen de 870-900 m3/s uitkomen. In de periode daarna zal de afvoer zeer waarschijnlijk weer licht gaan dalen.

Ten gevolge van de recente neerslag is de afvoer van de Maas kortstondig gestegen tot circa 100 m3/2. Vanaf 14 november volgt een geleidelijke daling richting circa 50 m3/s.

Scheepvaart

De scheepvaart ondervindt op veel plaatsen nog hinder van de lage waterstanden. Schepen kunnen minder lading meenemen. Ook veerponten ondervinden hinder van de lage waterstanden. De komende dagen zal een kleine stijging van het de waterstanden tijdelijk enige verlichting bieden.

Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan wordt ’s nachts één kolk van de Prinses Irenesluizen gestremd voor de scheepvaart om water door te kunnen laten. De andere kolk blijft beschikbaar waardoor de hinder voor de scheepvaart beperkt is. Om zoutindringing te voorkomen is bij een aantal zeesluizen het schutregime aangepast De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via scheepvaartberichtgeving op de website Vaarweginformatie en NOS teletekstpagina’s 720 en 721.

Verzilting

Door laagwater op de rivieren dringt zeewater verder het land binnen. Hierdoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied op. Ook in het IJsselmeer is sprake van (lichte) verzilting (170 mg per liter). Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk terug te dringen. Het chloridegehalte bij Lobith ligt momenteel rond 130 mg per liter.

Overige bijzonderheden

De grondwaterstand is onverminderd laag. Dit zal zich pas herstellen bij langdurige neerslag.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Meer informatie wateraanvoer rivieren

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen. De actuele situatie van waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen is te vinden op de website Waterinfo. De dagelijkse update van het waterbeeld staat in het Waterbericht.

Onderliggende pagina's