Verkeersonderzoek personenauto’s in Randstad

Nieuwsbericht

Verkeersonderzoek personenauto’s in Randstad

Gepubliceerd op: 09 november 2018- Laatste update: 09 november 2018 12:39 uur

Rijkswaterstaat houdt op dinsdag 13 november en donderdag 15 november 2018 op 38 locaties een verkeersonderzoek naar eigenaren van personenauto’s in en om de Randstad.

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het weggebruik, ontwikkelingen en trends op autosnelwegen. Het onderzoek naar de personenauto's verloopt via kentekenregistratie. Onder de automobilisten worden enquêtes afgenomen.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek naar personenauto’s moet informatie opleveren over de intensiteiten, de herkomsten en bestemmingen van personenauto’s. Aan de automobilisten wordt onder andere gevraagd wanneer zij reizen, hoe zij omgaan met files en hoe zij proberen de reis efficiënter te laten verlopen. Er wordt ook gekeken naar hoe automobilisten de bereikbaarheid en doorstroming beleven en het motief van de verplaatsing zoals bijvoorbeeld woon-werk, zakelijk of recreatief. Ook wordt gevraagd welke systemen voor reisinformatie zij gebruiken en hoe betrouwbaar zij deze vinden. Denk bijvoorbeeld aan radio, apps, navigatiesystemen of borden boven de weg.

Waar vindt het onderzoek plaats?

In totaal zijn er 38 meetlocaties in de Randstad en omgeving. Op vier plaatsen wordt in twee richtingen gemeten. In Noord-Holland betreft het bijvoorbeeld de snelweg A9 bij Raasdorp alleen richting Amsterdam en de snelweg A1 bij Weesp richting Amsterdam en richting Hilversum/Almere, in Zuid-Holland de snelweg A12 bij Zoetermeer richting Den Haag en de snelweg A4 Delft-Zuid richting Den Haag en richting Rotterdam. In Utrecht wordt onder andere gemeten op de snelweg A2 bij Breukelen richting Amsterdam en richting Utrecht en de A12 bij Harmelen-Woerden richting Utrecht. Voorbeeldlocaties in Flevoland zijn de snelweg A6 Lelystad Oostvaardersplassen richting Almere en de A6 bij Lemmer richting Emmeloord.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Met camera’s worden kentekens van passerende personenauto’s geregistreerd. Vanaf dinsdag 6 november 2018 worden de camera’s langs de weg en op viaducten geplaatst. Op dinsdag 13 november en donderdag 15 november 2018 (reservedag) vindt kentekenregistratie plaats. De geregistreerde kentekenhouders van personenauto’s ontvangen de week erna een brief met een link naar de digitale enquête en het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek.

Privacybescherming

De verkregen adresgegevens van automobilisten worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd. Er wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkeersonderzoeken in de Randstad

Het personenauto-onderzoek in de Randstad wordt voor de tweede keer gehouden. Met de gegevens uit 2014 kan een vergelijking worden gemaakt tussen de personenauto stromen en kenmerken in 2014 en die in 2018. Dat levert inzicht in trends en ontwikkelingen op die aanleiding kunnen zijn voor maatregelen op het rijkswegennet.

Verkeersonderzoeksresultaten

De resultaten van het onderzoek gebruikt Rijkswaterstaat om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. Daarnaast gebruiken het Rijk en de regionale partners de resultaten voor het ontwikkelen van beleid en het toepassen van bijvoorbeeld instrumenten op het gebied van smart mobility. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in juli 2019 bekend. Rijkswaterstaat bespreekt de resultaten met de verschillende stakeholders in de regio.

Meer informatie over verkeersonderzoek

Meer over onderzoeken is te lezen op de pagina Verkeersonderzoek. Hier staan ook veelgestelde vragen over verkeersonderzoek, privacy en mobiliteitsprojecten. Heeft u vragen over het onderzoek? Tweet naar Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis).

Onderliggende pagina's