Proef met zitpalen voor kerkuilen langs A7 en N242

Nieuwsbericht

Proef met zitpalen voor kerkuilen langs A7 en N242

Gepubliceerd op: 12 november 2018- Laatste update: 12 november 2018 11:21 uur

Wegbeheerders Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland willen het aantal aanrijdingen met de kerkuilen omlaag brengen en plaatsen als proef speciale zitpalen langs de provinciale weg N242 en snelweg A7 in de kop van in Noord-Holland.

Foto: © Jasja Dekker

Vanaf 3 m hoge zitpalen met een T-constructie jagen kerkuilen straks veiliger op een prooi, uit de buurt van het wegverkeer. Door de zitpalen hebben de uilen een hogere ‘starthoogte’ dan als ze op een hectometerpaaltje zitten. Daarnaast zitten de kerkuilen verder weg van de rijbaan af en worden ze niet meegezogen door het verkeer. De palen worden op plekken langs de weg geplaatst waarvan vaststaat dat daar kerkuilen voorkomen en aanrijdingen met de dieren zijn geweest.

Wegberm als jachtterrein voor kerkuilen

Verkeer is een belangrijke doodsoorzaak voor de kerkuil. Deze uilensoort ziet de wegberm als onderdeel van het jachtterrein en gebruikt het hectometerpaaltje als uitkijkpost of rustplaats. Door het schemerige tijdstip waarop de kerkuil het liefst vliegt en de lage vliegroute wordt de uil vaak niet opgemerkt. Hierdoor is de kans op een aanrijding groot. Op de hectometerpaaltjes wordt een roller bevestigd zodat deze voor de uilen ongeschikt worden om op te zitten.

Foto: © Jasja Dekker

Onderzoek naar gedrag van kerkuilen

In deze proef werken de wegbeheerders Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland samen met de onderzoekers, lokale Kerkuilengroep, en de aannemerscombinaties Via Optimum en Waaksaam. Het gedrag van de kerkuilen op deze zitpalen wordt gemonitord en onderzocht door ecoloog Jasja Dekker in samenwerking met de kerkuilenwerkgroep. Dekker en de werkgroep onderzoeken vooral het effect van de proefmaatregel op de populatie kerkuilen. De resultaten worden in 2020 verwacht. 

Het plaatsen van rollers op de hectometerbordjes start na de tweede maaironde omstreeks begin november 2018. De onderhoudsaannemer Via Optimum, een samenwerkingsverband tussen Van Doorn Geldermalsen en Dura Vermeer plaatsen deze rollers. De aanneemcombinatie heeft toegezegd de rollers ook te zullen onderhouden en bij schade te vervangen. De aannemerscombinatie Waaksaam die de provinciale wegen beheert, bestaat uit Van Doorn Geldermalsen B.V., Van den Biggelaar, Dura Vermeer en Dynniq. Deze aannemerscombinatie zorgt voor het op een veilige manier kunnen plaatsen, onderhouden en het onderzoeken van het effect van de rollers.

Foto: © Jasja Dekker

Kerkuilen bijna verdwenen in Nederland

Kerkuilen waren 25 jaar geleden bijna uit Nederland verdwenen. Vrijwilligers en boeren plaatsten op veel plaatsen nestkasten. De laatste tijd gaat het dan ook veel beter met de kerkuil. In Noord-Holland broeden inmiddels op 170 plaatsen kerkuilen. Door het ringen van de kerkuilen is ook informatie verzameld. Met deze pilot hopen we meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van rollers en zitpalen als maatregel om de kerkuilensterfte terug te dringen.

Onderliggende pagina's