Permanent bellenscherm Amsterdam-Rijnkanaal voor goede zoetwatervoorziening

Nieuwsbericht

Permanent bellenscherm Amsterdam-Rijnkanaal voor goede zoetwatervoorziening

Gepubliceerd op: 26 november 2018- Laatste update: 26 november 2018 09:30 uur

Rijkswaterstaat plaatste in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november 2018 met succes een bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamsebrug. Dit bellenscherm is een belangrijke maatregel tegen de gevolgen van de ontstane droogte in de zomer van 2018.

Door de droogte leveren de rivieren minder zoet water. Daardoor stroomt het zoute zeewater vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Omdat er langs het Amsterdam-Rijnkanaal inlaatpunten liggen van de omliggende waterschappen en een drinkwaterinlaatpunt, komt de zoetwaterinname in gevaar.

Gevolgen van droogte

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘We zien nog steeds de gevolgen van de droogste en heetste zomer sinds 40 jaar. De tijdelijke bellenschermen die Rijkswaterstaat heeft ingezet, hebben de afgelopen maanden hun dienst bewezen met het tegenhouden van het zoute zeewater. Door het veranderende klimaat gaan we vaker te maken krijgen met periodes wanneer er minder water door de rivieren zal stromen. Met deze permanente oplossing in het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen we het inwinnen van drinkwater veilig stellen.’

Plaatsing Bellenscherm Amsterdam-Rijnkanaal

Zaterdagavond 22.00 uur werd het bellenscherm, nabij het gemaal Zeeburg, met drijvende bokken in de juiste positie gebracht. Het Amsterdam-Rijnkanaal was vanaf dat moment geheel gestremd en rond 02.00 uur kon de stremming van het Amsterdam-Rijnkanaal weer worden opgeheven. Om 04.45 uur is het scherm aangezet. Omdat het bellenscherm in de late avond en nacht van het weekend werd geplaatst, was de hinder voor de scheepvaart beperkt.

Innovatie

Het is voor het eerst dat een bellenscherm van dit formaat in een open water wordt toegepast om zoutwaterindringing tegen te gaan. Alles is op maat gemaakt voor het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot en met december 2018 levert een aggregaat de energie. Vanaf januari 2019 wordt het bellenscherm op het elektriciteitsnet aangesloten. Het gebruik en het effect van het scherm worden nauwgezet gecontroleerd door onder andere meetpunten die het zoutgehalte (chloride) meten.

Werking bellenscherm

Het bellenscherm is een reeks van luchtbellen die door het water omhoog stroomt. De 50.000 kilo wegende constructie bestaat uit buizen met gaatjes die in de kanaalbodem worden geplaatst. Door de gaatjes wordt lucht geperst waardoor een scherm van luchtbellen ontstaat. Zout water is zwaarder dan zoet water. Met de bellen wervelt het zoute water omhoog en mengt zich met het zoete water. Zo kan het teruggevoerd worden naar het Noordzeekanaal en wordt verdere instroom van zout water in het Amsterdam-Rijnkanaal tegengegaan.

Vissendoorgang

Vissen kunnen langs het bellenscherm zwemmen. Het bellenscherm is opgebouwd uit meerdere delen. De delen aan de zijkanten van het kanaal kunnen uitgezet worden zodat vissen het bellenscherm kunnen passeren. De zijkanten van het kanaal liggen iets hoger dan het middengedeelte. De zoutindringing loopt vooral langs de dieper gelegen bodem. Door de zijkanten indien nodig vrij te houden van bellen, is vismigratie mogelijk zonder dat dit de effectiviteit van het bellenscherm verminderd.

Onderliggende pagina's