‘Kierbesluit vooral goed nieuws voor de natuur’

Interview

‘Kierbesluit vooral goed nieuws voor de natuur’

Gepubliceerd op: 15 november 2018- Laatste update: 15 november 2018 15:29 uur

Met een symbolische handeling van minister Van Nieuwenhuizen trad het Kierbesluit op 15 november 2018 officieel in werking.

Dit betekent dat de Haringvlietsluizen voortaan bij voldoende hoge rivierwaterafvoer op een kier kunnen en moet uiteindelijk de (inter)nationale vismigratie bevorderen en de biodiversiteit verbeteren.

Kierbesluit Haringvlietsluizen

'Het Kierbesluit is vooral goed nieuws voor de natuur,’ vertelt André Breukelaar, visexpert bij Rijkswaterstaat. ‘Door de voordeur van de Haringvlietsluizen bij voldoende afvoer op een kier te zetten, zullen meer trekvissen als de zalm en zeeforel het Haringvliet optrekken om terug te keren naar hun geboorteplek hoog op de rivier om te paaien. Niet alleen deze vissen, maar ook andere vissoorten zullen hiervan profiteren. Er zullen meer soorten en meer vissen per soort intrekken die een deel van hun leven in de Nederlandse wateren of wateren in de ons omringende landen doorbrengen.’

Zalm als indicator waterkwaliteit

Een gezonde en gevarieerde vispopulatie is belangrijk voor het ecosysteem en als indicator voor de waterkwaliteit. ‘De Rijn is een belangrijke bron van drinkwaterwinning. Het is dus van belang dat het water, dat door die rivier stroomt, schoon is. De zalm is vanwege zijn gevoeligheid voor vervuiling een belangrijke indicator voor de waterkwaliteit.’

Hoe de levensloop van een zalm eruitziet? ‘Zalmen en zeeforellen worden geboren in snelstromende, zijtakken van de Rijn ten oosten van Keulen. Na hun kindertijd (1-2 jaar) in het zoete water trekken ze naar zee. In het zoute water leven ze tussen de 1 en 5 jaar, waarna ze weer naar hun geboorteplek in de Rijn zwemmen om zich voort te planten.’

Obstakels voor vissen

‘Vissen willen dezelfde weg terug als ze gekomen zijn’, legt Breukelaar uit. ‘Als ze via het Haringvliet de zee op zijn gegaan, willen ze dus ook weer via het Haringvliet terug naar hun geboorteplek. Op weg naar Duitsland stuiten ze echter op aardig wat obstakels, zoals schepen, sluizen en dammen.’

‘De Haringvlietdam was voor veel vissen een grote hindernis om de rivier weer op te komen. Met de sluizen dicht, moesten ze wachten tot het laagtij was om tegen de stroom in de rivier op te kunnen. Ze bleven dan vaak voor de Haringvlietdam wachten op een goed moment om die te passeren. De ophoping van vis die daardoor ontstond, trok roofvissen en aalscholvers aan. Het afgesloten Haringvliet zorgde dan ook voor een beperkte vismigratie.’

Meer variëteit dankzij Kierbesluit

Nu er dankzij het Kierbesluit een beperkte hoeveelheid zout water het Haringvliet in kan, is de barrière deels weggenomen en kunnen vissen ook bij vloed de rivier op zwemmen. ‘Ik verwacht dat het percentage dat de oversteek maakt verdubbelt en dat je in het brakke overgangsgebied veel meer soorten krijgt dan nu, zoals spiering, bot en jonge haring. De komende tijd gaan we uitzoeken wat de beste kierstand voor de intrek van vis is en monitoren we welke en hoeveel vissen de rivieren op zwemmen.’

Onderliggende pagina's