Heftige nepstorm test sterkte grasmat zeedijk in Carel Coenraadpolder

Nieuwsbericht

Heftige nepstorm test sterkte grasmat zeedijk in Carel Coenraadpolder

Gepubliceerd op: 08 november 2018- Laatste update: 08 november 2018 17:18 uur

Donderdag 8 november 2018 is met een nepstorm de grasmat van de zeedijk in de Carel Coenraadpolder getest. De test is nodig om te kijken of de grasmat op zeedijken ook in de toekomst sterk genoeg is.

De dijken in Nederland krijgen de komende decennia veel te verduren. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en stormen worden heviger. Het is de eerste keer dat de proef uitgevoerd wordt in de Waddenzee. Voor de proef is een 8 m hoge simulator op de dijk geplaatst. Deze simulator maakt 20 uur lang 2 m hoge golven. Na afloop wordt gekeken welke invloed dit heeft gehad op de grasmat.

Onderzoek naar gras en kleibekleding

De simulatie vindt plaats op 3 van de 4 plekken waar de POV-Waddenzeedijken de gras en kleibekleding van de zeedijk onderzoekt. In proefvakken op de dijk komt een nieuwe grasmat. Over ongeveer 5 jaar kijken we naar de sterkte van gras en klei en mogelijkheden om nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor zeedijken. Dit kan bijdragen aan een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en een hogere dichtheid of meer biodiversiteit heeft.

Simulatie van golven op de Waddenzeedijk

Om een goede nulmeting te hebben, worden op de huidige dijk golfoploopproeven gedaan. Hierbij simuleren we golven op de dijk, totdat de grasmat kapot gaat. Zo bepalen we hoe sterk de huidige grasmat is. De resultaten uit deze meting vergelijken we over 4 á 5 jaar met de resultaten uit de golfoploopproeven die worden uitgevoerd op het nieuwe gras in de proefvakken.

Uitkomsten onderzoek van invloed op officiële rekenregels

Eind december 2018 zijn de drie proeven klaar. Dan worden de gegevens verwerkt en volgt er een rapportage. Naar verwachting is dat in april 2019. De resultaten van de nulmeting zijn vastgelegd, deze vormen vervolgens de referentie van de vervolgproeven die over 4 á 5 jaar gaan plaatsvinden op de grasmat met de nieuwe grassoorten. 

Als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, dan kan dat leiden tot het opstellen van nieuwe- of aangescherpte rekenregels. De sterkte van de grasmat is namelijk onderdeel van het huidige toets- en beoordelingsinstrumentarium. Indien deze door positieve resultaten vanuit het onderzoek kunnen worden bijgesteld, dan kan dat leiden tot besparingen.

Totaal 3 proefvakken gepland op Waddenzeedijk

Naast de Carel Coenraadpolder zijn er nog twee andere proefvakken gepland:

  • op de Emmapolderdijk direct ten westen van Eemshaven (bij waterschap Noorderzijlvest);
  • op de Slachterdyk (bij Wetterskip Fryslân).

Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken

Dit onderzoek is onderdeel van de POV-Waddenzeedijken. Daarbij beschermen waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan Nederland, onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid, tegen overstromingen. Nu en in de toekomst. Eerder in 2018 ontvingen we een beschikking van 641.370 euro om het onderzoek gras- en kleibekleding uit te voeren.  

Onderliggende pagina's