Elektronisch melden voor de tankvaart per 1 december 2018 ook verplicht op het BPR gebied in Nederland

Nieuwsbericht

Elektronisch melden voor de tankvaart per 1 december 2018 ook verplicht op het BPR gebied in Nederland

Gepubliceerd op: 30 november 2018- Laatste update: 30 november 2018 13:00 uur

Per 1 december 2018 geldt er op de Nederlandse vaarwegen, waar het Binnenvaart Politiereglement van kracht is, een elektronische meldplicht voor alle tankschepen. Deze wijziging is vastgelegd in artikel 2 van de ‘Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren’.

Naast de invoering van deze verplichting op de Rijn (Rijnvaartpolitiereglement artikel 12.01), worden ook alle tankschepen in Nederland verplicht hun reis- en ladinggegevens op elektronische wijze aan te leveren aan de vaarwegautoriteit. Hiermee wordt uniformiteit in de regelgeving nagestreefd. Bunker- en bilgeboten zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Elektronische melding

Een elektronische melding moet gedaan worden volgens de meest recente standaard voor het elektronisch melden in de binnenvaart. Deze is gepubliceerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Om een elektronische melding te kunnen versturen is een EDI-account nodig. Een dergelijk account kan worden aangevraagd via de website van BICS. Ook de benodigde software is gratis te downloaden via deze website. Meer informatie over deze verplichting of over de applicatie BICS is na te lezen op de website van het BICS.

Onderliggende pagina's