Bouw zeesluis IJmuiden; voorbeeldige veiligheid

Interview

Bouw zeesluis IJmuiden; voorbeeldige veiligheid

Gepubliceerd op: 09 november 2018- Laatste update: 09 november 2018 15:46 uur

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij het project Zeetoegang IJmond. Om te zorgen dat het werk veilig wordt uitgevoerd, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer samen afspraken gemaakt en een veiligheidscultuur uitgerold. Het resultaat is zo goed dat inspecteurs spreken van een voorbeeldproject op het gebied van veiligheid, vertelt een tevreden contractmanager Wop Schat.

Op 21 augustus 2018 bracht de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onverwacht een bezoek aan de bouwplaats van de zeesluis IJmuiden. ‘De inspecteurs waren onder de indruk van de aandacht en inzet voor veiligheid en de continue zorg voor een opgeruimde bouwplaats’, vertelt contractmanager Wop Schat van Rijkswaterstaat trots. ‘Ze gaven een dikke pluim en vonden zelfs dat Zeetoegang IJmond een voorbeeldproject zou moeten worden voor heel Rijkswaterstaat om anderen te laten zien hoe het eigenlijk moet. Ze waren zeer verheugd over de aanpak van aannemer OpenIJ.’

Veiligheidscultuur bouw zeesluis IJmuiden

Veiligheid op de bouwplaats is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van opdrachtgever Rijkswaterstaat. Schat: ‘Daar zijn afspraken over gemaakt in het contract. Dat is de basis. De aannemer heeft dat proactief opgepakt en die afspraken uitgewerkt in goede protocollen. Daarmee is een hele veiligheidscultuur uitgerold. De rol van Rijkswaterstaat is vooral om daar voortdurend over in gesprek te blijven. Om veiligheidsbewust te blijven en continu te kijken wat er nog beter kan.’ Een onderdeel van de genoemde veiligheidscultuur zijn zogeheten safety time-outs. Schat: ‘Als er toch een keer een onveilige situatie ontstaan is, wordt het werk even stilgelegd en komen alle betrokkenen bij elkaar om te evalueren wat er mis is gegaan en hoe dat een volgende keer voorkomen kan worden. Er zijn ook voortdurend 3 veiligheidskundigen aanwezig op het terrein om toezicht te houden en te zorgen dat maatregelen ook echt worden nageleefd.’

Voor alle medewerkers

‘OpenIJ zorgt ervoor dat alle medewerkers betrokken zijn bij de veiligheid van het project. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende nationaliteiten en culturen die op de bouwplaats aanwezig zijn. Zo krijgen alle werknemers de veiligheidsregels in hun eigen taal te horen en werken ze met een voorman die vaardig is in die taal. En iedereen gaat de werkplaats op en af via tourniquetpoortjes. Op die manier monitoren we altijd wie er precies aanwezig is. Medewerkers krijgen bovendien de kans om eigen ideeën aan te dragen ter verbetering van de veiligheid. Die kunnen ze kwijt in de veiligheidsideeënbus.’ Om de medewerkers te bedanken voor hun veilige werk en het positieve signaal van de inspectie, trakteerde Rijkswaterstaat bij de lunch friet.

Op veilige afstand

‘De veiligheid verbetert ook door nieuwe methodes in te zetten voor operaties, zoals het afzinken van de caissons, vervolgt Schat. 'Traditioneel spuiten duikers zand onder een caisson weg. Nu doen we dat met robotarmen en camera’s op afstand, zodat er geen mensen onder de betonnen constructie hoeven te werken.’

Veiligheid bouw zeesluis IJmuiden gaat boven contract

Veiligheid is zo belangrijk, dat hiervoor zelfs is afgeweken van de afspraken in het contract. Schat: ‘Over het sluizencomplex loopt een weg. Volgens het contract moest die te allen tijde open blijven. Maar op een gegeven moment hebben de aannemer en Rijkswaterstaat samen geconstateerd dat hierdoor de veiligheid van zowel verkeersdeelnemers als werknemers in het geding kwam. Daarom hebben we toen besloten om deze weg tijdelijk af te sluiten. Zodra het veilig is, gaat de weg wel weer open.’

Laat uw mening horen

Wat vindt u van de informatievoorziening over het project nieuwe zeesluis IJmuiden? We werken aan de verbetering van de communicatie rondom de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Om erachter te komen wat we kunnen verbeteren in onze communicatie, hebben we uw hulp nodig. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan een online enquête. Het invullen van de online vragenlijst kost u hooguit 10 minuten en levert ons een schat aan informatie op.

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderliggende pagina's