Afvoer Rijn licht hoger, wat minder hinder voor de scheepvaart

Nieuwsbericht

Afvoer Rijn licht hoger, wat minder hinder voor de scheepvaart

Gepubliceerd op: 08 november 2018- Laatste update: 08 november 2018 10:25 uur

De Rijn bij Lobith voert de komende tien dagen wat meer water aan. Verwacht wordt dat de aanvoer van water stabiel blijft tussen de 800 m3/s en de 850 m3/s. Afgelopen periode was dat rond de 750 m3/s. Er is dus een lichte stijging en daarmee een lichte verbetering voor de scheepvaart. De waterstand bij Lobith is rond 6,75 m boven NAP.

Weer

Tot en met het weekeinde trekken er verschillende neerslaggebieden over het stroomgebied van de Rijn. Na dinsdag 13 november 2018 blijft het een aantal dagen nagenoeg droog.

Afvoer Rijn en Maas

De afgelopen week is enige neerslag gevallen in het Rijnstroomgebied na een periode van vier weken vrijwel droog weer. De huidige afvoer (woensdag 7 november) van de Rijn bij Lobith is daardoor licht gestegen en bedraagt circa 850 m3/s. De gemiddelde afvoer van de Maas schommelde de afgelopen dagen rond de 35-45 m3/s. De afvoer van de Maas zal zich de komende periode stabiliseren rond 30-40 m3/s.

Scheepvaart

De scheepvaart ondervindt op veel plaatsen nog hinder van de lage waterstanden. De extra aanvoer van afgelopen week heeft wel enige verlichting geboden, maar de schepen kunnen nog steeds aanzienlijk minder lading vervoeren en mogen op enkele locaties elkaar niet passeren. Ook veerponten ondervinden hinder van de lage waterstanden. De komende dagen zal de situatie naar verwachting (tijdelijk) licht verbeteren.

Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan wordt ’s nachts één kolk van de Prinses Irenesluizen gestremd voor de scheepvaart om water door te kunnen laten. De andere kolk blijft beschikbaar waardoor de hinder voor de scheepvaart beperkt is. Om zoutindringing te voorkomen is bij een aantal zeesluizen het schutregime aangepast De scheepvaart wordt van de actuele situatie op de hoogte gehouden via scheepvaartberichtgeving op de website Vaarweginformatie en NOS teletekstpagina’s 720 en 721.

Verzilting

Door laagwater op de rivieren dringt zeewater verder het land binnen. Hierdoor lopen de zoutgehalten in het benedenrivierengebied op. Ook in het IJsselmeer is sprake van (lichte) verzilting (170 mg per liter). Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk terug te dringen. Het chloridegehalte bij Lobith ligt momenteel rond 117 mg per liter.

Overige bijzonderheden

De grondwaterstand is onverminderd laag. Dit zal zich pas herstellen bij langdurige neerslag.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.

Meer informatie wateraanvoer rivieren

Op de nieuwspagina Droogte en watertekort vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen. De actuele situatie van waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen is te vinden op de website Waterinfo. De dagelijkse update van het waterbeeld staat in het Waterbericht.

Onderliggende pagina's