A29: weekendafsluitingen Haringvlietbrug; 16-19 november en 30 november - 3 december 2018

Werkzaamheden

A29: weekendafsluitingen Haringvlietbrug; 16 - 19 november en 30 november - 3 december 2018

Gepubliceerd op: 16 november 2018- Laatste update: 16 november 2018 15:45 uur

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug (snelweg A29). Daartoe is het nodig om de Haringvlietbrug af te sluiten voor wegverkeer. Van vrijdagavond 16 november 22.00 uur tot maandag 19 november 05.00 uur in de richting van Rotterdam en in de richting van Antwerpen van vrijdag 30 november tot maandag 3 december 2018 05.00 uur.

Weggebruikers tijdens de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug (snelweg A29) rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Details weekendafsluitingen Haringvlietbrug (A29)

De afsluitingen zijn als volgt:

  • Vrijdag 16 november 22.00 uur tot maandag 19 november 2018 05.00 uur in de richting van Rotterdam.
  • Vrijdag 30 november 22.00 uur tot maandag 3 december 2018 05.00 uur in de richting van Antwerpen. Tijdens deze weekenden is de brug in de genoemde richting volledig afgesloten voor het wegverkeer.

Bediening Haringvlietbrug (A29)

Van 15 november tot en met 20 november 2018 en van 29 november tot en met 4 december wordt de brug niet bediend. Schepen kunnen onder de vaste brug door of omvaren.

Reserveweekenden werkzaamheden Haringvlietbrug (A29)

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Eventuele reserveweekenden zijn gepland van 7 tot en met 10 december en 14 tot en met 17 december 2018.

Omleidingen wegverkeer werkzaamheden Haringvlietbrug (A29)

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. Omleidingsroutes gaan over de snelweg A15, snelweg A16, snelweg A17 en snelweg A59. Daarnaast is de Kiltunnel in het weekeinde van 16 tot 19 november 2018 van Dordrecht richting de Hoeksche Waard en in het weekeinde van 30 november tot 3 december 2018 van de Hoeksche Waard richting Dordrecht vrijgesteld van tol.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

Bussen van Connexxion en Arriva en hulpdiensten kunnen met gepaste snelheid over de brug rijden.

Parallelbaan A29

Gedurende de werkzaamheden in het eerste weekend (16 tot 19 november) blijft de parallelbaan beschikbaar voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. Het landbouwverkeer kan dan op 2 momenten gebruikmaken van de parallelbaan, te weten dagelijks om 12.00 uur en 20.00 uur. U kunt zich melden bij de verkeersregelaar. In het tweede weekend (30 november tot 3 december) is de parallelbaan voor al het verkeer beschikbaar.

Omleidingen scheepvaart

Hoge scheepvaart kan omvaren via het Spui, de Oude Maas en Dordtse Kil. Voor het Spui geldt een maximale diepgang van 2,80 m.

Forse opknapbeurt oude bruggen en tunnels Zuid-Holland

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande infrastructuur, waaronder de Haringvlietbrug. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo willen we uitval en storingen en daarmee hinder voorkomen in de toekomst. Tot aan renovatie houden we de brug extra in de gaten en voeren we regelmatig onderhoud uit.

Meer informatie werkzaamheden Haringvlietbrug (A29)

Kijk voor meer informatie op de pagina Geplande wegwerkzaamheden.  Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel uw vraag aan het Twitteraccount van Rijkswaterstaat of bel de Landelijke Informatielijn: 0800 – 8002 (gratis).

Onderliggende pagina's