A1: herinrichting middenberm tussen Stroe en Kootwijk; november 2018 - maart 2019

Werkzaamheden

A1: herinrichting middenberm tussen Stroe en Kootwijk; november 2018 - maart 2019

Gepubliceerd op: 16 november 2018- Laatste update: 16 november 2018 08:50 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer Van der Lee vanaf maandag 19 november 2018 aan de middenberm van de snelweg A1.

Tussen faunapassage Kootwijkerzand en de afslag Kootwijk (snelweg A1) herstelt de aannemer er het oorspronkelijke Veluwse stuiflandschap. Weggebruikers ondervinden weinig tot geen hinder van de werkzaamheden.

Aanpassen berminrichting A1 tussen Kootwijk en Stroe

Langs de A1 tussen Kootwijk en Stroe is de afgelopen jaren een met bomen en struiken begroeide middenberm ontstaan. Om de brandveiligheid en daarmee verkeersveiligheid te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat aannemer Van der Lee de opdracht gegeven de berminrichting hier aan te passen aan de huidige eisen. Daarnaast wordt de middenberm in overleg met Staatsbosbeheer teruggebracht naar de oorspronkelijke staat: het open stuiflandschap van de Veluwe. Hiertoe worden bomen en struiken weggehaald.

Herstel leefgebied zeldzame mossen

Na de herinrichting ontstaat over een lengte van 20 km in de middenberm een meer open begroeiing. Ecologen van Rijkswaterstaat en de aannemer bekijken eerst welke bomen blijven staan. De karakteristieke vliegdennen zijn daarin beeldbepalend, samen met andere bestaande bomen. In de open ruimtes tussen de bomen zal streekeigen vegetatie straks de ruimte krijgen. Ook zijn in de middenberm over een lengte van 2 km meerdere soorten zeldzame en zeer kwetsbare korstmossen aangetroffen. De groei van deze korstmossen wordt nu beperkt door hoge bomen. Door het weghalen van obstakels krijgen de korstmossen ook weer de ruimte om te groeien.

Nauwelijks tot geen hinder

De aannemer verwijdert overdag de begroeiing om de nachtrust in dit Natura2000-gebied niet te verstoren. Het afvoeren van het groen vindt wel veelal ’s nachts plaats. Wanneer de middenberm klaar is, gaat de aannemer vergelijkbare werkzaamheden verrichten in de zijbermen van dit traject. De werkzaamheden zijn in maart 2019 klaar. Het wegverkeer ondervindt nauwelijks tot geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie werkzaamheden middenberm A1

Heeft u vragen over de wegwerkzaamheden? Dan kunt u bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis) op werkdagen van 07.00 -20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 - 18.30 uur of kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden.

Onderliggende pagina's