Vijfsluizerhaven: kijken hoe Nederland er vroeger uitzag

Nieuwsbericht

Vijfsluizerhaven: kijken hoe Nederland er vroeger uitzag

Gepubliceerd op: 11 oktober 2018- Laatste update: 11 oktober 2018 09:53 uur

In 2015 vormde Rijkswaterstaat met de gemeente Schiedam en de ondernemersvereniging Vijfsluizen de Vijfsluizerhaven om tot brakwatergetijdengebied. Hans de Kruijf, stadsecoloog van Schiedam, praat ons bij. Wat is er sindsdien gebeurd en wat staat er op stapel?

Hans de Kruijf kan kort zijn: het gaat goed met de Vijfsluizerhaven. Het gebied is steeds in beweging onder invloed van de getijden en het weer. ‘Kenmerkend voor een brakwatergetijdengebied is de sliklaag die zich afzet met de getijden. Soms is dat een gladde plaat. Als de wind draait, vormen zich rollen op die plaat en na een storm is de hele plaat weg’, vertelt De Kruijf enthousiast. ‘Daarna begint het proces opnieuw. Het gebied valt steeds terug in de pioniersfase. Daardoor heeft het een groot zelfreinigend vermogen. Die sliklaag is de basis voor het leven hier. Daarin zitten beestjes als slijkgarnalen en kokerwormen, die weer als voedsel dienen voor bijvoorbeeld steltlopers en plevieren. Zij komen hier met laagwater om te foerageren en verdwijnen weer met hoogwater.’

Meer vissen Vijfsluizerhaven dan gedacht

Op sommige punten gaat het beter dan verwacht met de Vijfsluizerhaven. ‘Er groeit zeezuring en zeeaster. Er zijn krabbetjes en meer vissen dan we hadden gedacht, zoals de spiering en de snoekbaars', somt de stadsecoloog op. ‘Die horen ook echt bij dit ecosysteem. Hopelijk gaan ze hier binnenkort eitjes afzetten. We zijn ook blij met de krakeenden. Dat is een nogal mensenschuwe eendensoort, die hier nu permanent broedt. Aan de andere kant is er minder aantrek van reigers en andere vogels die bij het weidelandschap horen dan ik had verwacht. Ook trekvogels hebben dit gebied nog niet ontdekt. En wat ik persoonlijk erg jammer vind: er zijn nog geen zeehonden gespot.’

Riet en wilgen weghalen

Een punt van aandacht zijn de drogere delen, waar steeds meer riet en wilgen groeien. ‘Dit past in feite niet bij de openheid en kaalheid van een brakwatergetijdengebied', legt De Kruijf uit. ‘Dieren die bij dit gebied horen, zoals steltlopers, houden niet van riet, dat staat in de weg. Riet verdringt ook planten, zoals de zeezuring. Hier gaan we dus wel gecontroleerd ingrijpen in het natuurlijke proces en riet en wilgen weghalen. Verder laten we het gebied zo veel mogelijk met rust. We gaan bijvoorbeeld geen dieren uitzetten. De Vijfsluizerhaven reguleert zichzelf. Als er te veel concurrentie op ruimte of voedsel komt, vertrekken dieren naar een andere plek.’

Vijfsluizerhaven; oer-Hollands landschap

De Kruijf merkt dat ook de mens het gebied weet te vinden. ‘Als ik er ben, vertellen bezoekers me over dieren of planten die ze hebben gezien of ze willen weten waarom het gebied niet helemaal vol zit met slik, bijvoorbeeld. De stroom fietsers die elke dag via de Beneluxtunnel langs de Vijfsluizerhaven rijdt, blijft zich ook verbazen over wat hier gebeurt. En we zien veel lunchwandelaars. Die belangstelling is des te leuker omdat we hier te maken hebben met een oer-Hollands landschap. Vroeger zag heel Zuid-Holland er zo uit en op die manier is bijvoorbeeld de Biesbosch ontstaan. Dit is het landschap dat Nederland heeft gevormd. Op kleine schaal laten we zien hoe West-Nederland er vroeger uitzag.’

Meer nieuws Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Onderliggende pagina's