ViA15; een DBFM-contract vraagt veel tijd. Waarom?

Nieuwsbericht

ViA15; een DBFM-contract vraagt veel tijd. Waarom?

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 07:45 uur

De aanbesteding van het project ViA15 van Rijkswaterstaat is in volle gang. Op 18 juni 2018 vond de aankondiging plaats en medio september startte Rijkswaterstaat de gesprekken met de gegadigden. Als het goed is, kunnen we over iets meer dan een jaar bekendmaken aan welke partij de opdracht wordt gegund.

Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de planning, financiering en 20 tot 25 jaar onderhoud. Het voorbereiden van het contract voor project A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15) is dus een omvangrijke klus, die ruim een jaar in beslag neemt. Rijkswaterstaat vraagt de partijen om een document waarin het ontwerp voor de weg, de meest efficiënte bouwmethode, het materiaalgebruik en het plan voor 20 jaar onderhoud tot in detail zijn uitgedacht. We beoordelen de plannen op basis van meerdere criteria, waaronder kwaliteit, planning, omgevingsaspecten en financiële haalbaarheid. Dit vraagt zorgvuldige afwegingen van de toekomstige aannemer.

Planning ViA15

Op dit moment wacht het project ViA15 de behandeling van en uitspraak over het tracébesluit door de Raad van State af. Die uitspraak wordt, vanwege een verzoek tot advies over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan het Europees Hof van Justitie, pas in 2019 verwacht. Ondanks dat houden we vast aan de huidige planning van de aanbesteding en verwachten we in 2020 de opdracht te gunnen. Dit is onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State.

Meer informatie DBFM-contract (ViA15)

Meer weten over het aanbesteding van dit DBFM-contract? Eerder interviewden we contractmanager Miranda Maarssen over dit onderwerp.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Onderliggende pagina's