Vervangen populieren langs snelweg A6 bij Lelystad van start

Nieuwsbericht

Vervangen populieren langs snelweg A6 bij Lelystad van start

Gepubliceerd op: 08 oktober 2018- Laatste update: 08 oktober 2018 14:00 uur

Maandag 15 oktober 2018 start Rijkswaterstaat met de vervanging van 7.000 oude populieren langs de snelweg A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken. De huidige populieren naderen het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder zijn voor schimmels en parasieten.

Door de populieren langs de A6 op dit moment te vervangen, worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het hout van de populieren wordt namelijk duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert de herplanting.

Populieren langs snelweg A6

Het verwijderen van de populieren start 15 oktober 2018 en wordt begin 2019 afgerond. Kort daarna worden de nieuwe bomen geplant. Daarbij kiezen we opnieuw voor populieren, omdat zo het typische polderlandschap langs de snelweg A6 behouden blijft. Het gaat om 2 soorten die niet pluizen. Dit is beter voor mensen met een allergie, maar ook weggebruikers en omwonenden hebben hier profijt van. Aan de oostzijde van de A6 blijft 1 bomenrij staan tot de nieuwe bomen voldoende hoogte hebben. Naar verwachting vervangen we deze bomen in 2021 in de tweede fase. De eerste fase van het project is in de zomer van 2019 gereed.

Duurzaam en circulair

De verwijderde populieren leveren nu nog kwalitatief goed hout op, dat goed kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in pallets, keukengereedschap, multiplex, houtsnippers, klompen en meubelen, maar ook energieopwekking behoort tot de mogelijkheden. Het hout wordt verkocht om de herplant van de nieuwe bomen en struiken te financieren. Ook gebruiken we de opbrengst voor het beheer en onderhoud van de nieuwe populieren. Dit past in het streven van Rijkswaterstaat om duurzaam en circulair te werken.

Nieuwe populieren 3 tot 4 m hoog

De nieuwe populieren zijn door Staatsbosbeheer al op een andere locatie gekweekt, waardoor ze bij het planten al 3 tot 4 m hoog zijn. Zo zorgen we ervoor dat het typisch Nederlandse polderlandschap met populieren langs de A6 zo snel mogelijk weer zijn vertrouwde aanblik heeft. Ook belasten we hierdoor het ecosysteem – met vleermuizen en andere dieren – zo min mogelijk. Naast de nieuwe populieren planten we op een aantal plekken struiken. Zo creëren we een divers landschap dat geschikt is als foerageergebied voor vogels, insecten en vleermuizen. Samen met de imkervereniging uit de omgeving bekijken we bovendien of we aan de westzijde van de A6 bloeiende planten kunnen aanbrengen, die goed zijn voor honingbijen en insecten.

Beperkte hinder tijdens vervangen populieren

Uiteraard doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat omwonenden enige geluidshinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Ook zal er extra vrachtverkeer zijn vanwege de afvoer van de bomen. Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.

Meer informatie vervanging populieren A6

Meer informatie over de vervanging van de populieren vindt u op de pagina A6: vervangen populieren bij Lelystad. Voor vragen kunt u gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Wilt u exact weten wanneer welke bomen worden vervangen? Bekijk dan de planning op de website van aannemerscombinatie VGK, Van Gelder en Krinkels.

Onderliggende pagina's