Stremming Middensluis (Oranjesluizen in Schellingwoude); 29 oktober – 30 november 2018

Nieuwsbericht

Stremming Middensluis (Oranjesluizen in Schellingwoude); 29 oktober – 30 november 2018

Gepubliceerd op: 10 oktober 2018- Laatste update: 10 oktober 2018 10:59 uur

Vanaf maandag 29 oktober tot en met vrijdag 30 november 2018 voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de bodembescherming van de Middensluis in het sluizencomplex in Schellingwoude.

Gedurende deze periode is de Middensluis niet beschikbaar voor de scheepvaart. Schepen kunnen wel gebruikmaken van de Noorder- en Zuidersluis.

Hinder Middensluis beperken

Om aan de Wet geluidhinder te kunnen voldoen, kan er alleen overdag gewerkt worden. De Middensluis is gedurende de gehele uitvoeringstijd (dag en nacht) gestremd voor de scheepvaart, omdat de bodem van de sluis tijdens de werkzaamheden deels onbeschermd is. Om ook ‘s nachts een snelle doorstroom van schepen te garanderen, zorgt Rijkswaterstaat dat er ook tussen 22.00 uur en 6.00 uur een sluisbedienaar ter plaatse is om de Noorder- en Zuidersluis te bedienen. Hiermee worden deze sluizen 24 uur per dag bediend gedurende de werkzaamheden.

Veilig in- en uitvaren

De scheepvaart dient rekening te houden met de aanwezigheid van varend werkmaterieel van de aannemer aan beide zijden van de Middensluis. Het veilig kunnen in- en uit varen van de naastgelegen Noorder- en Zuidersluis zal gedurende de werkzaamheden extra worden bewaakt.

Onderliggende pagina's