Start onderzoek naar onderwatergeluid Noordzee

Nieuwsbericht

Start onderzoek naar onderwatergeluid Noordzee

Gepubliceerd op: 19 oktober 2018- Laatste update: 19 oktober 2018 11:42 uur

Rijkswaterstaat heeft 15 oktober 2018 een meetstation in de Noordzee geplaatst, waarmee onderwatergeluid wordt gemeten. Dit is een van de 14 meetstations die in de Noordzee worden geplaatst in het kader van het Joint Monitoring Programma for Ambient Noise (Jomopans).

De afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling voor de effecten van onderwatergeluid op het leven in de zee. Zeedieren, zoals zeehonden, dolfijnen en bruinvissen, zijn voor hun voedselvoorziening en voor communicatie afhankelijk van geluid. Het geluid dat de mens veroorzaakt, kan zeedieren dus nadelig beïnvloeden.

Gezamenlijke monitoring onderwatergeluiden

Jomopans is opgezet om een gezamenlijke internationale monitoring van onderwatergeluiden op de Noordzee op te zetten. Daarnaast onderzoekt Jomopans op welke manier geluid als negatief milieueffect kan worden beheerst. Rijkswaterstaat werkt hierin samen met 11 partners uit de Noordzee regio. De Europese Unie subsidieert deze samenwerking via Interreg North Sea Region.

Meetstation Noordzee meet onderwatergeluid

Op 15 oktober 2018 is het eerste Nederlandse meetstation ten westen van Texel te water gelaten. Het meetstation bestaat uit een meetboei met daaraan een onderwatermicrofoon (hydrofoon) en opname-apparatuur. De boei is 30 km uit de kust afgezonken en door een drijver komt de hydrofoon een paar meter boven de bodem te hangen. Gedurende een maand meet de hydrofoon alle geluiden in het water. Daarna halen we de apparatuur weer op, wordt de opnameapparatuur uitgelezen en worden de gegevens verder verwerkt en geanalyseerd.

Beleidsmakers bedenken maatregelen

Metingen zijn een eerste stap om de grootte van de effecten op zeedieren en de rol van onderwatergeluid in het geheel van alle milieueffecten op de Noordzee te bepalen. Daarnaast geven de resultaten van het onderzoek de verhouding weer tussen geluid door menselijke activiteiten en natuurlijke geluiden. De eerste resultaten van het Nederlandse meetstation zijn naar verwachting eind van dit jaar bekend. Beleidsmakers hebben deze informatie samen met de verspreiding van belangrijke diersoorten op zee nodig om de milieueffecten op zee te beoordelen en eventuele maatregelen te bedenken.

Onderliggende pagina's