Stand van zaken vergunningen project herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Nieuwsbericht

Stand van zaken vergunningen project Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 16:05 uur

Voor het project in de Afferdense en Deestse Waarden zijn in twee verschillende stadia vergunningen aangevraagd. Het eerste stadium, ADW 1.0, betreft het oorspronkelijke ontwerp. In de tweede aanvraagronde ging het om extra maatregelen die we voor ‘Toegift voor de natuur’ doorvoeren. Die hebben de naam ADW 2.0 meegekregen. In dit bericht leest u de stand van zaken omtrent de vergunningen en vergunningsaanvragen.

Voor de aanpassingen aan het ontwerp, Toegift voor de natuur, ADW 2.0, hebben alle vergunningsaanvragen ter inzage gelegen. Voor ADW 1.0, het oorspronkelijke ontwerp, hebben ook vergunningen ter inzage gelegen. Dat waren de vergunningen voor de bruggen en het onttrekken van de weg vanaf Afferden naar Turkswaard. Over het hoe en waarom van de vergunningen, vooral de vergunningen die nodig zijn voor het aangepaste ontwerp, van het gebied hebben we geschreven in een eerder nieuwsbericht.

Stadium Afferdense en Deestse Waarden: ADW 1.0

De termijn om zienswijzen in te dienen is inmiddels gesloten. Over het zogeheten onttrekken van de weg is één zienswijze ingediend. Op dit moment zijn we bezig met de beantwoording daarvan. De vergunning voor het regelwerk en de brug daar overheen (de brug bij Deest) is al afgegeven. De vergunning voor de voetgangersbrug bij Druten is nog in behandeling bij de gemeente Druten.

Stadium Afferdense en Deestse Waarden: ADW 2.0

Het Projectplan waterwet heeft ook ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het definitieve Projectplan waterwet ligt tussen 18 oktober en 28 november ter inzage, op het gemeentehuis van Druten en bij Rijkswaterstaat op het kantoor in Arnhem. De vergunningen die we in het kader van de Wet natuurbescherming hebben aangevraagd hebben betrekking op de das en bever die in het gebied zijn gesignaleerd. Deze aanvraag heeft tot 6 september 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning over de gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming en de gewijzigde Ontgrondingsvergunning zijn beide verleend.

Meer informatie vergunningen Afferdense en Deestse Waarden

Wilt u op de hoogte blijven van alle vergunningen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de projectpagina Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden.

Meer nieuws Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Onderliggende pagina's