Stand van zaken tracébesluit doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Nieuwsbericht

Stand van zaken Tracébesluit doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 07:45 uur

Begin 2017 konden de mensen die dat wilden bij de Raad van State een beroep indienen op het Tracébesluit ViA15. We zijn nu zo’n 1,5 jaar verder, maar het hoogste rechtsorgaan in Nederland heeft nog geen uitspraak gedaan. Peter van ’t Hoog, omgevingsmanager van het project ViA15 bij Rijkswaterstaat, gaat in op de huidige stand van zaken.

‘De Raad van State heeft in totaal 62 beroepschriften ontvangen op het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, vertelt Van ‘t Hoog. Die gaan over meerdere aspecten van het tracé. ‘We delen de beroepen in 3 thema’s: nut en noodzaak, brug versus tunnel en natuur. Belangrijk om te vertellen is dat ook een aantal beroepen ingaan op de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).’

Minder stikstof (ViA15)

Voor wie niet bekend is met dit programma, geeft Van ’t Hoog een korte uitleg: ‘Eenvoudig gezegd, is het PAS een landelijk programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen werken aan economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstofdepositie. Het zorgt ervoor dat flora en fauna in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden worden beschermd tegen te veel stikstof. Het project ViA15 is één van de landelijke projecten die de systematiek van het PAS gebruikt. Daarnaast staan er in het tracébesluit compenserende natuurmaatregelen, waardoor het project ViA15 aan de richtlijnen voldoet.’

Het Europese Hof van Justitie

Nu heeft de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gevraagd of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Het antwoord op die vraag komt waarschijnlijk dit najaar 2018. ‘Afgelopen zomer schonk onder andere de Gelderlander aandacht aan een advies van de advocaat-generaal, maar het is nu wachten op het antwoord van het Europese Hof van Justitie. En daarna is het woord weer aan de Raad van State.’

Tracébesluit ViA15

De verwachting is dat het Europese Hof van Justitie begin november 2018 een antwoord uitbrengt aan de Raad van State. Hierdoor is het voor de Raad van State niet mogelijk meer om nog in 2018 de beroepen van het Tracébesluit ViA15 te oordelen, vertelt Van ’t Hoog: ‘We verwachten de uitspraak nu in 2019. De vertraging heeft gevolgen voor de start van de uitvoering. Wel is afgelopen zomer de aanbesteding van het DBFM-contract gestart, zoals de bedoeling was. We verwachten in 2020 de opdracht te gunnen. De aannemer start dan ook in 2020 nog met de werkzaamheden. De openstelling van het nieuwe wegennet was gepland in de periode 2021-2023, maar is inmiddels herzien naar de periode 2022-2024.’

Meer informatie Programma Aanpak Stikstof (ViA15)

Meer weten over het Programma Aanpak Stikstof? Kijk dan op de website Bij12.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Onderliggende pagina's