Rijkswaterstaat opent vizierschuif stuw Driel

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat opent vizierschuif stuw Driel

Gepubliceerd op: 23 oktober 2018- Laatste update: 23 oktober 2018 11:39 uur

In het weekend van 20 en 21 oktober 2018 heeft Rijkswaterstaat de vizierschuif van stuw Driel voorzichtig en langzaam open gezet.

Het waterpeil tussen de IJsselkop (splitsingspunt IJssel en Nederrijn) en stuw Amerongen is daardoor langzaam op eenzelfde niveau gekomen. De maatregel was nodig om schade aan het sluis-/stuwcomplex te voorkomen als gevolg van een verwacht negatief verval.

Ontwikkeling stuwensemble Nederrijn en Lek

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit drie stuwcomplexen: Driel, Amerongen en Hagestein. Rijkswaterstaat verdeelt met het stuwcomplex Driel het rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel. In een normale situatie staat bij een gesloten stuw Driel meer water aan de bovenstroomse kant van de stuw (oostzijde, waar het water vandaan komt), dan aan de benedenstroomse kant (westzijde). Door de uitzonderlijk lage aanvoer van water vanuit Duitsland op dit moment, verwachtten we dat er op korte termijn een gelijke waterstand aan beide zijden van het sluis-/stuwcomplex ontstaat. Rijkswaterstaat wil een situatie voorkomen, waarbij de waterstand aan de benedenstroomse zijde hoger is dan de bovenstroomse zijde. Een dergelijk negatief verval kan mogelijk tot schades aan het sluis-stuwcomplex leiden. Daarom heeft Rijkswaterstaat de vizierschuif voorzichtig en langzaam opengezet, waardoor binnen ruim twee dagen het water op een gelijk niveau is gekomen.

Meer informatie sluiscomplex

De drie stuwcomplexen Driel (1970), Amerongen (1965) en Hagestein (1960) zorgen er samen voor dat het waterpeil voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de rivieren. Stuw Driel bepaalt de waterverdeling in Nederland. De stuw en de sluizen bij Driel zijn ontworpen voor een situatie waar bij het water, dat vanuit Duitsland (Waal/Pannerdensch Kanaal/Nederrijn) komt, wordt opgestuwd. Hierdoor regelt Rijkswaterstaat hoeveel water naar de IJssel gaat en hoeveel naar de Nederrijn en Lek. Op die manier stroomt er voldoende water naar het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland. Op dit moment neemt stuw Amerongen de functie van stuw Driel over om het water te stuwen.

Onderliggende pagina's