Oudste wan van Nederland gevonden in tracé van de Blankenburgverbinding

Nieuwsbericht

Oudste wan van Nederland gevonden in tracé van de Blankenburgverbinding

Gepubliceerd op: 16 oktober 2018- Laatste update: 16 oktober 2018 16:46 uur

In Vlaardingen is een wan ontdekt uit 300 voor Christus. Het is de oudste wan van Nederland. Het voorwerp werd gebruikt om het koren van het kaf te scheiden. De vondst is gedaan in het tracé van de Blankenburgverbinding.

Niet eerder is in Nederland een dergelijke oude wan gevonden. De vondst is extra bijzonder omdat het voorwerp is gevonden in een gebied waar in de ijzertijd mensen op het veen woonden. Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat de boeren destijds alleen konden leven van veeteelt. De vondst toont aan dat deze boeren ook graan hebben verbouwd. De wan is goed bewaard gebleven doordat hij op de bodem van een kreek terecht is gekomen. Daar werd hij bedekt door een dik kleipakket.

Gesloopte ijzertijdboerderij

Nabij de wan is ook een boerderij aangetroffen uit dezelfde periode. Hier woonden mogelijk de gebruikers van de wan. Het bijzondere aan deze boerderij is dat deze helemaal gesloopt is en dat de bewoners het sloopmateriaal hebben gebruikt om er een pad van te maken.

Prehistorische randstad

Er zijn in het veen in Vlaardingen al eerder vondsten gedaan van nederzettingen uit de ijzertijd. De vele vondsten wijzen erop dat het veen in de 3e en de 4e eeuw een aantrekkelijke plek voor bewoning moet zijn geweest. Met een bewoningsdichtheid van 25 tot 35 mensen per km2 was het voor die tijd een van de meest dichtbevolkte plekken van Nederland. Het natte veen heeft voor een goede conservering van de bewoningsresten gezorgd, waardoor het gebied nu een archeologisch walhalla is.

Bekijk de wan in Museum Vlaardingen

De wan is te bewonderen in het Museum Vlaardingen. Bekijk voor meer activiteiten in de herfstvakantie de website van de Week van Ons Water.

Onderliggende pagina's