Nachtelijke verkeershinder Kooybrug (N99); 11-12 oktober 2018

Nieuwsbericht

Nachtelijke verkeershinder Kooybrug (N99); 11-12 oktober 2018

Gepubliceerd op: 10 oktober 2018- Laatste update: 10 oktober 2018 11:17 uur

Rijkswaterstaat voert op donderdag 11 oktober 2018 tussen 08.00 uur en 17.00 uur en van 23.59 uur tot vrijdag 12 oktober 2018 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de elektrotechnische installaties en de draaiende delen van de Kooybrug (autoweg N99).

Weggebruikers moeten ’s nachts rekening houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten. Het gaat om afsluitingen in beide richtingen. Er is geen hinder voor de scheepvaart. 

Nachtelijke werkzaamheden Kooybrug

Om de nachtelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zullen er naast wegafzettingen ook tijdelijke omleidingen worden ingesteld. De autoweg N99 bij de Kooybrug wordt in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de autoweg N9 en de N249 en omgekeerd. De parallelbaan blijft toegankelijk voor langzaam rijdend verkeer, zoals fietsers en landbouwverkeer.

Draaitesten Kooybrug

Gedurende de onderhoudswerkzaamheden overdag op woensdag 11 oktober 2018 voert Rijkswaterstaat maximaal 2 tot 3 draaitesten (afsluitbomen dicht, brug open en dicht en afsluitbomen weer open) uit. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reguliere draaitijden van de brug. De scheepvaart ondervindt hier geen hinder van.

Beperkte hinder

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden en vinden de werkzaamheden die verkeershinder veroorzaken in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is.

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Onderliggende pagina's