Nachtelijke verkeershinder Balgzandbrug (N99) van 7 tot en met 11 oktober 2018

Werkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder Balgzandbrug (N99) van 7 tot en met 11 oktober 2018

Gepubliceerd op: 08 oktober 2018- Laatste update: 08 oktober 2018 09:35 uur

De Balgzandbrug (autoweg N99) wordt in de nachten van zondag 7 oktober tot en met donderdag 11 oktober 2018 tussen 23.39 uur tot 05.00 uur voorzien van energiezuinige ledverlichting. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Daarnaast voert Rijkswaterstaat op woensdag 10 oktober 2018 tussen 08.00 uur en 17.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de draaiende delen van de Balgzandbrug (autoweg N99). Het verkeer kan tijdens deze werkzaamheden gewoon gebruikmaken van de brug. Wel kan het zijn dat de brug extra geopend wordt om de draaiing te testen.

Nachtafsluiting Balgzandbrug (N99)

Voor het plaatsen van de ledverlichting sluiten we de brug ’s nachts in beide richtingen af. Weggebruikers moeten van zondag 7 tot en met donderdag 11 oktober 2018 rekening houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 30 minuten.

Draaitesten Balgzandbrug woensdag 10 oktober 2018

Gedurende de onderhoudswerkzaamheden overdag op woensdag 10 oktober 2018 voert Rijkswaterstaat maximaal 2 of 3 draaitesten (afsluitbomen dicht, brug open en dicht en afsluitbomen weer open) uit. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reguliere draaitijden van de brug. De scheepvaart ondervindt hier geen hinder van.

Omleidingsroutes Balgzandbrug (N99)

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden is de brug in beide richtingen afgesloten.

  • Verkeer vanaf N99 (Helderse kant) wordt omgeleid via de autoweg N249 en autoweg N248 naar de snelweg A7 omgeleid richting Den Oever.
  • Verkeer vanuit Den Helder wordt via de autoweg N9 en N248 naar de A7 omgeleid richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf N9 (Alkmaar) wordt via de N248 en A7 omgeleid richting Den Oever.
  • Verkeer vanuit A7 (Friesland) wordt via A7, N248 en N9 omgeleid richting Den Helder.
  • Verkeer vanuit A7 (Amsterdam) wordt via N248 en N9 omgeleid richting Den Helder. De parallelbaan blijft toegankelijk voor langzaam rijdend verkeer, zoals fietsers en landbouwvoertuigen.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden en vinden de werkzaamheden die verkeershinder veroorzaken in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is. Daardoor is de brug steeds vóór de ochtendspits weer open voor verkeer.

Duurzame ledverlichting

Ledverlichting is energiezuiniger, gaat langer mee en geeft minder lichthinder dan de huidige verlichting. De aanpassing naar led past bij de ambitie van Rijkswaterstaat om het rijkswegennet energieneutraal te maken.

Meer informatie werkzaamheden Balgzandbrug (N99)

Heeft u aanvullende vragen over deze werkzaamheden? Bel dan gratis met de Landelijke Informatielijn 0800-8002 of kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden.

Onderliggende pagina's