Minder storingen sluizen Delden en Hengelo, maar onderzoek gaat door

Nieuwsbericht

Minder storingen sluizen Delden en Hengelo, maar onderzoek gaat door

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 13:12 uur

De sluizen bij Delden en Hengelo zijn sinds mei 2018 in bedrijf. De sluizen zijn grondig onder handen genomen. Onderdelen en systemen zijn vervangen of waar mogelijk gereviseerd. Na de oplevering waren er nogal wat kinderziektes; storingen die verholpen moesten worden. Hoe staat het daarmee?

Na de renovatie kunnen de sluizen Delden en Hengelo er zeker weer 30 jaar tegenaan. Onderdeel van het werk was ook een nieuw besturingssysteem voor de sluis, om onder andere de deuren te kunnen bedienen. Toen dit systeem pas in gebruik was, kende dat nog wel wat kinderziektes. ‘Eigenlijk hadden we niet anders verwacht bij een helemaal nieuw systeem, met nieuwe software’, vertelt Operationeel Omgevingsmanager Willem Jan de Wolf. ‘Er is met alle partijen voor gekozen om de sluizen zo snel en veilig mogelijk te heropenen voor de scheepvaart. We hebben dus niet zo veel tijd gehad voor uitgebreide tests om de kinderziektes te ontdekken en te verhelpen.’ Net na het in gebruik nemen van de sluizen bleken enkele storingen zich vaker voor te doen dan andere, en bleek het schutproces in zijn geheel langer te duren dan voor de renovatie.

Aanpakken storingen sluizen Delden en Hengelo

De Wolf: ‘Veel storingen hebben we al verholpen, maar er zijn nu nog te veel. Daar komt de wachttijd in de sluiskolk nog bij. Die is langer omdat het schutten langer duurt. We begrijpen dat dit vervelend is voor de scheepvaart en werken hard om het aantal storingen naar beneden te krijgen. Zo hebben we ontdekt dat er een storing zat in de gelijk-waterstand-sensoren. Die ‘bepalen’ of het waterpeil aan weerszijde van de deur voldoende gelijk is, om de sluisdeur veilig te kunnen openen. Het doorgeven van de metingen aan de computer duurde lang. Ook zaten er storingen in de sensoren zelf. Deze storingen zijn nu opgelost.' 

Van 2 andere storingen weten we inmiddels de oorzaak. 'We gaan proberen deze zo snel mogelijk op te lossen. Een van deze storingen zit in de olieflow-meters. Zolang er olie door deze meters stroomt, denkt de computer dat het schutproces nog loopt. Als de flow stopt, is het proces voor de computer klaar. Maar in werkelijkheid is dat nog niet zo. Al met al zorgde de olieflow-meter dat de noodstop geactiveerd werd. Intussen zijn we ook nog bezig om het schutproces waar mogelijk in te korten. We ontdekten dat er verschil zit tussen 20 cm heffen van de deur op de computer en wat dan de spleet onder de deur werkelijk is: die is kleiner. Het systeem resetten, lost de storing niet definitief op. Wij willen de storingen definitief oplossen.' Kortom, er is nog wel winst te halen en dat kost tijd.