Lock to Twente werkt aan voorhaven nieuwe sluiskolk

Nieuwsbericht

Lock to Twente werkt aan voorhaven nieuwe sluiskolk

Gepubliceerd op: 31 oktober 2018- Laatste update: 31 oktober 2018 09:19 uur

De nieuwe dijk bij sluis Eefde is nu zover af dat deze Eefde en omgeving beschermt tegen hoogwater van de IJssel. Dat is nodig voor de winter, een periode waarin de waterstand in de IJssel kan stijgen. Het werk aan deze kant van de sluis is daarmee nog lang niet klaar. Wat gebeurt er de komende tijd?

Werkzaamheden vanaf hulpbrug

Allereerst is stortsteen uit de voorhaven aan de IJsselzijde verwijderd. Dit was nodig zodat aannemerscombinatie Lock to Twente een begin kon maken met de bouw van een hulpbrug. Deze hulpbrug bestaat uit grote buispalen in de grond met dwarsliggers er bovenop. Vanaf de hulpbrug voert de aannemer straks de werkzaamheden in de voorsluis uit.

Scheidingswand nieuwe sluiskolk Eefde

Als de hulpbrug af is, worden de meerpalen in de voorhaven verplaatst en daarmee ook de opstelplaats voor de scheepvaart. Daarna start de aannemer met het inbrengen van damwanden voor de scheidingswand. De scheidingswand bestaat uit twee rijen damwanden met beton en zand er tussenin. De bestaande sluis in Eefde heeft een voorsluis om bij laagwater in de IJssel te kunnen schutten. De tweede sluis heeft geen voorsluis nodig, daarom komt er een scheidingswand tussen de voorsluis van de bestaande sluis en de voorhaven van de tweede sluiskolk. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 gereed.

Ontgraven voorhaven IJsselzijde

Als de scheidingswand klaar is, kan het afgraven van de nieuwe voorhaven aan de kant van de IJssel beginnen. Eerst wordt dan de droge grond verwijderd. Op een bepaalde diepte, komt het grondwater omhoog. Daarna wordt er nat ontgraven. Tijdens het ontgraven worden ook de oude damwanden van de oude dijk verwijderd. Als laatste worden de wacht- en opstelplaatsen voor de scheepvaart ingericht.

Werken bij laag- en hoogwater

De hoogte van de waterstand in de voorhaven aan de IJsselzijde wisselt. De afgelopen periode is de waterstand erg laag geweest, waardoor de voorsluis in gebruik is. De hoogte van de waterstand heeft ook invloed op de werkzaamheden in de voorhaven. Zo was gepland om half augustus 2018 te beginnen met de werkzaamheden in de voorhaven. Dit kon toen niet, omdat dit het vaarwegverkeer teveel hinder zou geven. Ook bij een te hoge waterstand kan de aannemer niet alle werkzaamheden in de voorhaven uitvoeren. Als de waterstand hoger is dan de damwanden, worden de werkzaamheden in de voorhaven verzet naar een moment dat het waterpeil gezakt is.

Nieuwe dijk IJsselzijde

Aan de kant van de IJssel hebben we een nieuwe dijk gebouwd. Deze dijk is nu zover klaar dat hij doet wat hij moet doen: het dorp Eefde beschermen bij hoogwater van de IJssel. Dit betekent niet dat het werk aan de dijk nagenoeg klaar is. De dijk moet nog met gras worden ingezaaid en er wordt nog een onderhoudspad aangelegd. Er is ook nog een opening in de dijk ter hoogte van de Kapperallee om de werkzaamheden in de voorhaven mogelijk te maken. Als de scheidingswand tussen de nieuwe voorhaven en de bestaande voorsluis klaar is, wordt de nieuwe dijk op de Kapperallee aangesloten.

Meer nieuws Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Onderliggende pagina's