Infravation succesvol afgerond

Nieuwsbericht

Infravation succesvol afgerond

Gepubliceerd op: 17 oktober 2018- Laatste update: 17 oktober 2018 16:25 uur

Wegbeheerders uit 11 verschillende landen werkten de afgelopen 3 jaar aan Infravation, met als doel het versnellen van veelbelovende innovaties voor aanleg en onderhoud van bruggen en wegen.

Het programma wordt eind december 2018 afgerond. In oktober 2018 vond in Rotterdam de succesvolle slotconferentie plaats. Nu volgt de opschalingsfase.

De innovaties zijn commercieel nog niet beschikbaar. Voor de 2 innovaties die Rijkswaterstaat het kansrijkst acht, worden locaties gezocht voor een eerste toepassing. Deze opschalingsfase geldt doorgaans als het taaiste deel van een innovatietraject.

Idee en doel Infravation

Het programma Infravation werd in 2015 gestart met als doel innovaties voor aanleg en onderhoud van bruggen en wegen te versnellen. In een samenwerkingsverband van 9 Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland), Israël en de Verenigde Staten formuleerden wegbeheerders een zevental uitdagingen waarmee zij zich geconfronteerd zagen in de toekomst. Daarbij lag de focus op duurzaamheid en total cost of ownership van de weg- en bruginfrastructuur. Via een Europese Call werden deze uitdagingen in de markt gezet waarop partijen konden inschrijven.

Na beoordeling van vele voorstellen over 2 ronden werden uiteindelijk 9 projecten geselecteerd die in consortia van onder meer universiteiten en marktpartijen samen werkten aan innovaties. De toepassing van die innovaties moet leiden tot lagere kosten, minder verkeershinder en een beter milieu.

SUREbridge en HEALroad meest kansrijke innovaties

In het rapport Businesscase Infravation komt naar voren dat voor Rijkswaterstaat SUREbridge en HEALroad de meest kansrijke innovaties zijn. Bij de eerste worden betonnen bruggen en viaducten versterkt met composiet, bij de tweede worden staalvezels aan asfalt toegevoegd waardoor het asfalt verwarmt en zichzelf kan herstellen. Voor deze 2 innovaties worden locaties gezocht om ze in de praktijk te kunnen toepassen.

Infravation: 9 innovaties

Naast SUREbridge en HEALroad zijn er nog 7 innovaties. Dit zijn Fasstbridge (een variant op SUREbridge, maar dan voor stalen bruggen), Seebridge (zet met behulp van drones een brug in een Bouw Informatie Model), Shape (monitort de sterkte van een brug met geluidsgolven), Eclips (realiseert een injectie van microstructuur in betonfaseovergangen, waardoor er minder slijtage is als gevolg van temperatuurschommeling). Seacon gebruikt bij betonproductie zeewater in plaats van drinkwater en Alterpave/Biorepavation zetten in op hoogwaardigere methodes voor asfaltrecycling en op milieuvriendelijkere bindmiddelen.

Onderliggende pagina's