Grondwerkzaamheden Afferdense en Deestse Waarden in een nieuwe fase

Nieuwsbericht

Grondwerkzaamheden Afferdense en Deestse Waarden in een nieuwe fase

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 08:31 uur

De oplettende bezoeker van de Afferdense en Deestse Waarden zal de zomer van 2018 de nodige veranderingen hebben bemerkt. De zandzuiger en de zandsorteerfabriek hebben hun werk afgerond en zijn uit het gebied verdwenen. Karen Oostinga, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, vertelt over de grondwerkzaamheden.

Er is de afgelopen drie jaar al heel wat grond verzet in de Afferdense en Deestse Waarden. Meestal moest de bodem dieper, maar soms juist hoger. Het overgrote deel van de 1,9 m3 opgegraven grond, zand en grind is verkocht en afgevoerd. Een klein deel, klei, wordt hergebruikt in het gebied. Bijvoorbeeld om het teruggestorte zand in de zandwinplas af te dekken zodat de Waal dit niet afvoert.

Graafwerkzaamheden Afferdense en Deestse Waarden

‘De zandwinning is sneller verlopen dan gepland, maar de graafwerkzaamheden zijn nog niet klaar’, vertelt Karen Oostinga. ‘We graven tweemaal in de uiterwaarden: een keer voor het zandwinnen en een keer voor de aanleg van de nevengeul. De zandwinplas is echter heel diep en dat is niet goed voor natuurontwikkeling. Daarom gebruiken we de grond, die vrijkomt bij de aanleg van de nevengeul, om de zandwinplas ondieper te maken.’

Grond van buiten

Daarmee is de kous in dit geval nog niet af. ‘We hebben in de zandwinplas meer zand en grind afgegraven, dan dat er grond vrijkomt bij de aanleg van de nevengeul. Een groot deel van de afgegraven grond hebben we immers verkocht en afgevoerd. Hiervoor hebben we gekozen omdat het project daardoor minder kost. We financieren er ook de Toegift voor de natuur mee. Gevolg is wel dat we grond van buiten het projectgebied nodig hebben om de zandwinplas voldoende ondiep te maken. Het gaat om ongeveer 200.000 m3 grond van buiten de Afferdense en Deestse Waarden. We zijn inmiddels begonnen met het terugbrengen van deze grond. Het is bekend waar deze grond vandaan komt, dat wordt bijgehouden. Waar de rest van deze grond exact vandaan zal komen is nog niet bekend. De grond is nog niet allemaal gevonden en wordt nu gezocht.’

Wettelijke regels

‘Die grond mag volgens de wet herbruikbare grond zijn. Dit kan matig verontreinigde grond zijn, zolang die met grond uit het gebied wordt afgedekt’, vervolgt de omgevingsmanager. De term matig verontreinigde grond doet misschien wenkbrauwen fronsen. Daarom is toelichting op zijn plaats. Oostinga: ‘Volgens de wettelijke regels moeten we ons aan een aantal afspraken houden. Een daarvan is dat we kunnen aangeven waar grond vandaan komt. Een andere afspraak is dat we de milieuhygiënische kwaliteit van de grond moeten aantonen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dit.'

Strenge controle

‘Herbruikbare grond bestaat voor vier vijfde uit gewone grond (zand, klei, leem of grind) maar mag voor een vijfde deel bestaan uit zogeheten bodemvreemde materialen’, vervolgt ze haar uitleg. ‘Daaronder vallen bijvoorbeeld stenen. In theorie valt ook bijvoorbeeld plastic eronder. Hoewel dat wettelijk mag, willen we geen plastic in het gebied hebben. We controleren de kwaliteit van de grond daarom nog strenger dan normaal. Als we op de herkomstplek van de grond zien dat de grond niet aan die strenge eisen voldoet, valt hij bij voorbaat af. Als de grond wel goed lijkt, meten we dit nauwkeurig na. Zo garanderen we dat we alleen grond naar de Afferdense en Deestse waarden gaat met de kwaliteit die we willen.’

Planning werkzaamheden Afferdense en Deestse Waarden

Hoe ziet de planning van de graafwerkzaamheden eruit? ‘We hebben al toestemming van ILT om grond van buiten het gebied te gebruiken. Op kleine schaal gebeurt dit ook al. Het komende jaar gaan we daar mee door. Het is lastig te zeggen wanneer we klaar zijn. Dat is vooral afhankelijk van de aanlevering van de grond’, besluit Oostinga.

Meer informatie herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de projectpagina Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden.

Meer nieuws Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Onderliggende pagina's