Early Warning van de maand: zwemwater vaker monitoren?

Nieuwsbericht

Early Warning van de maand: zwemwater vaker monitoren?

Gepubliceerd op: 29 oktober 2018- Laatste update: 29 oktober 2018 15:40 uur

Signalen van veranderingen in de omgeving van Rijkswaterstaat worden door de teamleden van het programma Strategische verkenningen nauwlettend in de gaten gehouden. Deze veranderingen kunnen namelijk ook gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Het programma Strategische verkenningen richt zich op de PESTELD-domeinen: Politiek, Economie, Sociaal-Maatschappelijk, Technologie, Ecologie en milieu, juridisch (Legal) en Demografie. Om ontwikkelingen scherper te duiden, worden experts en organisaties buiten Rijkswaterstaat proactief benaderd. De resultaten van deze gesprekken worden weergegeven in korte Early Warning-signalen.

Monitoring zwemwater

Een voorbeeld van een recent Early Warning-signaal is de monitoring van zwemwater. Het signaal is afkomstig van een externe bron, die meldt dat zwemwater niet vaak genoeg wordt gemonitord om adequaat te waarschuwen voor gezondheidsrisico’s: ‘Elke 2 weken wordt de zwemwaterkwaliteit gemonitord. Maar binnen die 2 weken kan zwemwater verontreinigd raken, of kan een verontreiniging juist opgelost worden. De informatie die aan het publiek verstrekt wordt op de website Zwemwater is dus zelden actueel. En dat terwijl de tegenwoordige techniek realtime monitoring mogelijk maakt, inclusief de communicatie daarover. Zo kan onnodige sociaal economische schade voorkomen worden en het imago van Rijkswaterstaat wordt versterkt.

Onderliggende boodschap

De hedendaagse technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat de eigen praktijk moet herzien. De maatschappij verwacht dat wij dit realtime kunnen meten. We moeten ons dus hier op bezinnen, keuzes maken en er ook over communiceren. De onderliggende boodschap van het voorbeeld hierboven is dat dit signaal niet alleen betrekking heeft op de monitoring van zwemwaterkwaliteit, maar dat Rijkswaterstaat ook alert moet zijn op andere ontwikkelingen op gebieden waarvan we realtime kennis kunnen hebben en die voor het publiek van belang is.

Open karakter programma Strategische verkenningen

Het programma Strategische verkenningen heeft een open karakter. Alle medewerkers van Rijkswaterstaat en ook collega’s van andere organisaties kunnen signalen over relevante ontwikkelingen aandragen, meedenken over de prioritering en selectie ervan, de impact verkennen en discussies starten. Heeft u een signaal over een ontwikkeling die op termijn veel impact kan krijgen op het werk van uw eigen organisatie of het werk van Rijkswaterstaat, geef dit dan aan ons door door te mailen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's