E25/A2: Werkzaamheden tussen oprit (1) Lixhe afrit (56) Gronsveld (richting Maastricht); 29-30 oktober 2018

Werkzaamheden

E25/A2: Werkzaamheden tussen oprit (1) Lixhe afrit (56) Gronsveld (richting Maastricht); 29-30 oktober 2018

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 14:14 uur

Rijkswaterstaat voert van maandag 29 oktober 21.00 uur tot dinsdag 30 oktober 2018 06.00 uur onderhoud uit aan de snelweg A2 tussen oprit (1) Lixhe (België) en afrit (56) Gronsveld in de richting van Maastricht.

Hierdoor is de E25/A2 tussen oprit (1) Lixhe (België) en afrit (56) Gronsveld tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Tussenliggende op- en afritten zijn eveneens afgesloten alsmede de verzorgingsplaats Patiel en het daaraan gelegen tankstation langs de E25/A2 in de richting van Maastricht. Weggebruikers dienen door de omleiding rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Afsluiting E25/A2

Van maandag 29 oktober 21.00 uur tot dinsdag 30 oktober 06.00 uur vinden er op de E25/A2 tussen oprit (1) Lixhe (België) en afrit (57) Oost-Maarland de volgende afsluitingen plaats:

  • Oprit (1) Lixhe (België) naar de E25/A2 in de richting van Maastricht
  • Afrit (58) Eijsden van de E25/A2 komende vanuit België in de richting van Maastricht
  • Verzorgingsplaats Patiel gelegen langs de E25/A2 in de richting van Maastricht
  • Tankstation (Gulf) gelegen aan verzorgingsplaats Patiel langs de E25/A2 in de richting van Maastricht
  • Oprit (57) Oost-Maarland van de E25/A2 komende vanuit België in de richting van Maastricht
  • Afrit (56) Gronsveld van de E25/A2 komende vanuit België in de richting van Maastricht

Omleidingsroutes werkzaamheden E23/A2

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel Onderhoudscontract 2018 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie wegwerkzaamheden E23/A2

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's