Definitieve gunning onderhoud hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl aan combinatie Heijmans-Dynniq HLD

Nieuwsbericht

Definitieve gunning onderhoud hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl aan combinatie Heijmans-Dynniq HLD

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018- Laatste update: 30 oktober 2018 12:54 uur

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl definitief gegund aan de combinatie Heijmans-Dynniq HLD.

Deze combinatie gaat in de periode 2019-2023 het beheer en onderhoud uitvoeren van het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) waaruit de hoofdvaarweg bestaat. Met het contract is een aanneemsom van 19,9 miljoen euro (exclusief) gemoeid.

Onderhoud hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

De werkzaamheden variëren van het inspecteren en onderhouden van alle bruggen, sluizen en de bodem van de vaarwegen tot het onderhoud van de fauna- en groenvoorzieningen en de oevers. Daarnaast monitort de combinatie de 3 kanalen, zodat de veiligheid en doorstroming voor de vaarweggebruikers optimaal blijft. De combinatie is ook verantwoordelijk voor het veiligstellen van objecten bij calamiteiten.

Definitieve gunning onderhoud Lemmer - Delfzijl

In juli 2018 maakte Rijkswaterstaat de voorlopige gunning bekend. In de onderbouwingsfase die volgde, gaf de combinatie een verdere toelichting op haar plannen en werkte deze in detail uit. Hiermee gaf de combinatie inzicht in hoe zij het onderhoud op de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl wil gaan uitvoeren. De combinatie verduidelijkte in deze fase onder andere hoe zij zich maximaal gaat inzetten om de projectdoelstellingen te behalen. Daarnaast liet ze zien hoe de beloofde resultaten tijdens de uitvoering worden gemeten en waargemaakt. Na het succesvol doorlopen van deze fase heeft Rijkswaterstaat de combinatie de opdracht definitief gegund.

Best Value-aanpak

Rijkswaterstaat heeft het contract onder een Best Value-aanpak aanbesteed. Dit is de aanpak waarbij Rijkswaterstaat streeft naar de meeste waarde voor de beste prijs. In de voorbereiding heeft Rijkswaterstaat projectdoelstellingen en kwaliteitscriteria gedefinieerd.

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl  en verantwoordelijk voor vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Onderliggende pagina's