Circulaire slibprojecten komen van de grond

Nieuwsbericht

Circulaire slibprojecten komen van de grond

Gepubliceerd op: 03 oktober 2018- Laatste update: 03 oktober 2018 14:34 uur

In het noordelijke natuurgebied Eems-Dollard bevat het water te veel slib. Hierdoor neemt de waterkwaliteit en de biodiversiteit steeds verder af. Ook de scheepvaart heeft er last van. Rijkswaterstaat is via meerdere pilotprojecten actief om het slib uit de Eems te krijgen en het nuttig in te zetten. De Kleirijperij, een van de pilotprojecten, gaat nu een spannende fase in.

Bouwen met Slib #RWSinnoveert In de Eems-Dollard neemt de waterkwaliteit en biodiversiteit af door een overschot aan slib. Gelukkig kunnen wij het slib gebruiken als circulair bouwmateriaal. Zo heeft bijvoorbeeld Noord-Nederland behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Zou slib komt uit de Eems-Dollard en vormt zich om naar zoete dijkenklei. Dit is een win-win situatie: De waterkwaliteit verbetert en er ontstaat een circulair product. Binnen de Kleirijperij zijn vakken aangelegd. Het natte slib uit de Eems loopt via een persleiding de rijperij binnen. Na het vullen van de velden begint het zoute slib te rijpen. Dan wordt per veld getest met: drainage, beplanting, toevoegen van zand, en het regelmatig in beweging brengen van het slib. We verwachten na 3 jaar de eerste geschikte lijkenklei te leveren, voor de Brede Groene Dijk. Deze dijk heeft een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei begroeid met gras. In een andere proef persen we bouwblokken van slib. Deze zijn vergelijkbaar met beton. Afhankelijk van de toegevoegde stoffen in de baggerspecie, zijn de blokken voor verschillende doeleinden te gebruiken. Vergeleken met beton heeft het een zeer laag soortelijk gewicht. Zo werken we samen met overheden, natuurorganisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven aan het nuttig toepassen van slib. #RWSinnoveert Zelf zien hoe Bouwen met slib werkt? Kom naar de innovation Expo 2018 in Rotterdam. www.rws.nl/innovationexpo

Van slib naar klei

Kunnen we misschien iets nuttigs met al dat overtollige slib doen? Dat vroeg men zich jaren geleden af. Het antwoord is een volmondig ja. Rijkswaterstaat is betrokken bij het ophogen van landbouwgrond, het persen van bouwblokken en het produceren van dijkenklei. Dat laatste gebeurt bij de Kleirijperij. Slib wordt hierbij in een veld verzameld en op verschillende manieren opgeslagen en blootgesteld aan weer en wind. In 3 tot 5 jaar verandert het slib langzaam in klei. Doel is om bruikbare klei te ontwikkelen voor het versterken van dijken. Een win-winsituatie dus: voor de natuur en scheepvaart in de Eems en Dollard en voor de veiligheid van het land bij de stijgende zeespiegel.

De Kleirijperij bestaat uit 2 depots langs de Eems en de Dollard. 'In totaal hebben we 25 vakken met elk zijn eigen rijpingsstrategie', vertelt projectmanager Jannes Boer van EcoShape. 'Zo experimenteren we per vak met de hoeveelheid slib, de drainagetechniek, of de manier van vullen – in een keer of gefaseerd vullen. Aan sommige vakken slib voegen we zand toe, andere vakken beplanten we. Het is een flinke uitdaging om te voldoen aan alle eisen die de overheid, overigens terecht, stelt aan dijkenklei.' Denk aan de hoeveelheid organische stof en de gehaltes zout en zand.

Monitoring begint

'Deze herfst beoordelen we welk vak – en dus welke bewerkingsmethode – de meest geschikte klei oplevert. Behalve kwaliteit letten we ook op de productiesnelheid en kosten. Als we straks de meest geschikte methode hebben vastgesteld, kunnen we dit op grote schaal gaan toepassen. En ook internationaal, omdat het slibprobleem een wereldwijd probleem is. Spannend!' Boer is te spreken over de samenwerking met Rijkswaterstaat. 'Die verloopt plezierig. Er is sprake van open communicatie en begrip voor elkaars uitdagingen.'

Onderliggende pagina's