Buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide houdt vinger aan de pols

Interview

Buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide houdt vinger aan de pols

Gepubliceerd op: 08 oktober 2018- Laatste update: 08 oktober 2018 16:14 uur

Buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide is nauw betrokken bij de toekomstige verbreding van de snelweg A2 tussen beide knooppunten. De komende tijd wordt belangrijk voor de buurten: het is afwachten hoe het tracébesluit eruit komt te zien en wat er met de zienswijzen gebeurt. Onder leiding van voorzitter Herman Vrehen houdt het buurtenplatform vinger aan de pols.

Het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) leverden vorig jaar 75 zienswijzen op, waaronder één van het buurtenplatform. Die zienswijze is gedeeld in het bestuurlijk overleg. ‘Er zijn tal van standpunten die bovenwettelijk zijn, maar voor ons wel zeer reëel en gewenst’, aldus Herman Vrehen. Als voorbeeld noemt hij een wal met dichte beplanting die zowel geluid als visuele hinder tegengaat. ‘Op sommige plekken komt de snelweg A2 heel dicht bij woningen te liggen. Daarom hopen wij vanuit het buurtenplatform écht op dit soort extra maatregelen.’

Samen lasten dragen

Rijkswaterstaat heeft in het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport berekend in welke mate mensen hinder ondervinden van de A2. Maar in buurtschappen als De Loop en Baakhoven ervaren ze, behalve van de A2, ook overlast van provinciale en lokale wegen. Dat moeten we volgens Vrehen niet uitvlakken. ‘Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en waterschap mogen de lusten delen, maar moeten ook samen de lasten dragen. Daar wil ik concrete afspraken over maken tijdens een volgende bijeenkomst. Ik wil de wensen uit de buurten én het financiële plaatje samen verder uitwerken. We moeten duidelijk krijgen wat wanneer gebeurt en hoe de geraamde kosten worden verdeeld.’

Betrokken bij de verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide

Dat het tracébesluit is verschoven naar 2019 om te kunnen rekenen met de meest actuele cijfers, het verkeersmodel 2018, vindt Vrehen begrijpelijk. ‘Beter zo, dan achteraf opnieuw beginnen.’ Daarna verlegt het buurtenplatform haar aandacht naar de uitvoering. Vrehen gaat er nog steeds van uit dat het werk van de verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide in 2022 start, net zoals Rijkswaterstaat dat aangeeft. ‘Het buurtenplatform blijft betrokken bij de uitvoering. We willen bijvoorbeeld weten hoe de logistiek en omleidingen gaan lopen en waar de aannemer werkplekken inricht. Wij houden dat graag in de gaten, want uiteindelijk hebben de buurten toch enkele jaren hinder van de uitvoering.’

Consistent beleid

Vrehen is nu bijna twee jaar voorzitter van het buurtenplatform. ‘In die periode heeft het bestuurlijk overleg en het buurtenplatform elkaar beter leren kennen. Ik vind ook dat we steeds beter met elkaar communiceren. Dat hoop ik te continueren met de nieuwe wethouders die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn toegetreden tot het bestuurlijk overleg. De komende tijd wil ik die bestuurders en de gemeenteraden bijpraten over de belangen van de buurten. Van hen verwacht ik een consistent beleid. Ik streef ook zelf voortdurend naar vooruitgang. Daarom blijf ik als voorzitter alert, nu én straks tijdens de uitvoering.’

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Onderliggende pagina's