Blockchain zet bestaande verhoudingen op losse schroeven

Nieuwsbericht

Blockchain zet bestaande verhoudingen op losse schroeven

Gepubliceerd op: 29 oktober 2018- Laatste update: 29 oktober 2018 15:33 uur

Blockchain is een term die steeds vaker opduikt in de media. Deze relatief nieuwe computertechnologie wordt bovendien gelieerd aan spannende begrippen als transitie, disruptie of zelfs revolutie. Wat is blockchain? En wat betekent dit voor het werk van Rijkswaterstaat?

Een blockchain is in feite een digitaal grootboek dat gedeeld wordt door partijen in een netwerk. Alle deelnemers in het netwerk hebben een kopie. Transacties zijn voor alle deelnemers zichtbaar, worden na hun akkoord toegevoegd aan de keten (‘chain’) en zijn daarmee onveranderbaar vastgelegd.

Samen eigenaar

Het bijzondere is dat de gebruikers hiermee samen eigenaar zijn van dit overzicht, en dat de positie van een centrale persoon die de transacties controleert, uitvoert en registreert, en die als enige weet hoe het er voor staat, komt te vervallen. Die centrale rol wordt tot op heden vervuld door banken, notarissen en verschillende overheidsdiensten. Met blockchain staat deze traditionele rol op losse schroeven.

Voorwaarden inbouwen

Daar komt nog bij dat door middel van zogenaamde ‘smart contracts’ voorwaarden kunnen worden ingebouwd. De deelnemers bespreken van tevoren met elkaar om welke voorwaarden het gaat. Transacties die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen automatisch in gang worden gezet. Het gevolg: een systeem dat steeds meer automatisch werkt voor de deelnemers in het netwerk.

Meerwaarde blockchain

Blockchain kan grote gevolgen hebben voor het werk van Rijkswaterstaat. Daarom heeft het programma Strategische verkenningen in kaart gebracht hoe Rijkswaterstaat kan leren over de meerwaarde van blockchain, de voorwaarden voor implementatie en de veranderingen voor de eigen organisatie, werkwijze en samenwerkingen. Hiertoe zijn 18 werkprocessen binnen Rijkswaterstaat verzameld die baat kunnen hebben bij blockchain. Te denken valt aan het toegangsbeheer van bruggen, sluizen of tunnels of een beurs voor herbruikbare materialen.

Leerpilots blockchain

Het plan is om 3 van deze werkprocessen uit te diepen in leerpilots. Een van deze pilots draait om het onderhoud van wegverlichting, een combinatie van het internet of things, blockchain en prestatiecontracten. Met dit onderwerp heeft Rijkswaterstaat al ervaring opgedaan, door mee te denken in een pilot van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de andere 2 pilots wordt gedacht aan de logistiek van strooizout en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Bedoeling is dat de pilots zich in de eerste plaats richten op het samen met partners herontwerpen van het bestaande proces, zodanig dat dit in blockchain kan worden geprogrammeerd. De uitdaging zit hierbij niet zozeer in de technologie, maar veel meer in het loslaten en samen herontwerpen.

Meer informatie blockchain

Nieuwsgierig geworden naar producten uit deze verkenning of geïnteresseerd om mee te denken? Neem dan contact met ons op door te mailen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's