Aanleg van waterdrempel Deestse Waarden voor nevengeul bijna klaar

Nieuwsbericht

Aanleg van waterdrempel Afferdense en Deestse Waarden voor nevengeul bijna klaar

Gepubliceerd op: 18 oktober 2018- Laatste update: 18 oktober 2018 16:04 uur

Boskalis bouwt voor de nevengeul een waterdrempel aan de Deestse kant van de uiterwaarden. Deze drempel, die in bouwjargon regelwerk heet, bepaalt hoeveel water door de nevengeul en hoeveel door de Waal zelf stroomt.

De nevengeul in de Afferdense en Deestse Waarden stroomt mee vanaf 3,4 m of hoger boven NAP. Bij lagere waterstanden stroomt het water via de benedenstroomse Drutense zijde in. Deze zomer is de waterstand extreem laag geweest. Maar dat is een uitzondering. Normaal gesproken zijn waterstanden van zo’n 6 à 7 m boven NAP gangbaar in dit gebied. Dit betekent dat het water vrijwel altijd hoger staat dan de drempel, en dat de geul bijna altijd water afvoert.

Waterdrempel Afferdense en Deestse Waarden

Deze drempel is tegelijkertijd een regelwerk dat zorgt dat er niet teveel water naar de nevengeul gaat. Zonder dit essentiële regelwerk zou een negatief effect voor de scheepvaart kunnen optreden doordat er aanzanding plaatsvindt. Aanzanding zorgt namelijk voor verondieping van de vaargeul. Om onwenselijke aanzanding te voorkomen bij de Afferdense en Deestse Waarden mag de nevengeul maximaal 3 procent water aan de Waal onttrekken. In praktijk de praktijk zal dat echter rond 2 procent zijn. Dit is meer dan bij de meeste andere nevengeulen. Daar is meer in de richting van 1 procent van de Waal toegestaan.

Ruimte voor de natuur

Deze nevengeul is met 4,3 km de langst meestromende nevengeul. Dat het water in de nevengeul altijd stroomt, biedt extra kansen voor de natuur in het gebied. Met name vissen en watervogels profiteren ervan. Het project telt mee in de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europees programma waarbij de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit centraal staat. In dit project draait het vooral om de ecologische waterkwaliteit: het verbeteren van de omstandigheden voor vissen, waterplanten, bodemleven en algen. Dit alles betekent dat de nevengeul bijvoorbeeld natuurlijke oevers krijgt en geen strakke (stenen) kades. Daarmee scheppen we randvoorwaarden waarmee de natuur de komende jaren verder haar werk kan doen.

Planning aanleg waterdrempel Deestse Waarden

Hoe ziet de planning eruit? De bouw is volop bezig. Het verkeer wordt momenteel omgeleid. Tijdens de werkzaamheden kunnen delen van het gebied afgesloten zijn. Het wordt overigens geen groot bouwwerk. Feitelijk is het niets meer of minder dan een drempel zoals je die ook onder de voordeur in je huis hebt. Daarboven komt een van de twee (voetgangers)bruggen waarmee bezoekers het gebied in kunnen. Boskalis verwacht de bouw van de waterdrempel binnen een paar weken af te ronden.

Meer informatie herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de projectpagina Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden.

Meer nieuws Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Onderliggende pagina's