Van Nieuwenhuizen: 'Nieuwe rijksweg A24 cruciaal stuk infrastructuur'

Nieuwsbericht

Van Nieuwenhuizen: 'Nieuwe rijksweg A24 cruciaal stuk infrastructuur'

Gepubliceerd op: 22 september 2018- Laatste update: 22 september 2018 13:11 uur

Vanaf 2024 hebben automobilisten en vrachtwagenchauffeurs in de regio Rotterdam de beschikking over een nieuwe snelweg. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag het officiële startsein gegeven voor de aanleg van deze weg: de snelweg A24.

De nieuwe rijksweg verbindt de snelwegen A20 en de A15 met elkaar en zorgt ervoor dat het verkeer in de drukke regio beter kan doorstromen. Minister van Nieuwenhuizen: 'Met deze nieuwe rijksweg leggen we een missing link in ons wegennet aan. We verbeteren de bereikbaarheid van de grootste haven van Europa haven en onze industrie. Hierdoor neemt de drukte op de snelweg A15 en de Beneluxcorridor af en worden ook de wegen in en om de stad minder zwaar belast. We investeren in een cruciaal stuk infrastructuur en dat is in een regio waar zoveel mensen werken en wonen hard nodig.'

A24 Blankenburgverbinding

De A24 Blankenburgverbinding loopt tussen de snelweg A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder het Scheur door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Het gaat om een complex project waarbij de weg zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving. Zo wordt de snelweg deels verdiept aangelegd en komt er een landtunnel van 510 m in de Aalkeetpolder. Onder het water wordt een 945 m lange tunnel aangelegd. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting. Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Meerwaarde van A24

Barbara Kathmann, wethouder gemeente Rotterdam, wees op de meerwaarde voor de bedrijven en voor de Rozenburgers: 'Ik zie in de Blankenburgverbinding een belangrijk lichtpunt. Of je in de regio woont, werkt of op bezoek bent, deze nieuwe verbinding zal de ruimte maken om hier te komen. Dat is goed voor de Rozenburgers en voor de innovatieve bedrijven om ons heen. Bereikbaarheid en connectiviteit, digitaal en fysiek, zijn een voorwaarde voor groei. Sociaal, maatschappelijk en economisch.'

Annemiek Jetten, burgemeester van Vlaardingen: 'Vlaardingen zet, nu het besluit tot aanleg definitief is en de werkzaamheden beginnen, in op een goede samenwerking met alle partijen en ziet positieve mogelijkheden in de toekomstige verbinding met onze buren van Rozenburg.'

Martijn Klinkhamer, bestuursvoorzitter van BAAK: 'We zijn erg trots dat we nu daadwerkelijk met de bouw van dit prachtige project kunnen beginnen. Na een lange periode van voorbereiden staan we als consortium gereed en gaan we daadwerkelijk buiten aan de slag. Veiligheid en hinderbeperking in alle facetten zijn hierbij heel belangrijke uitgangspunten.'

Nieuw Waterland en A24

Voorafgaand aan de starthandeling voor de werkzaamheden voor de A24 opende Staatsbosbeheer symbolisch het nieuw ingerichte oostelijke deel van het Oeverbos bij Vlaardingen, dat Staatsbosbeheer beheert in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland. Dit is het eerste gereedgekomen project van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland.

Parallel aan de aanleg van de Blankenburgverbinding realiseren de regionale overheden onder leiding van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag dit kwaliteitsprogramma voor het gebied. Nieuw Waterland omvat een pakket aan maatregelen voor natuur, water, recreatie en geluid. Gedeputeerde Floor Vermeulen: 'Op allerlei fronten wordt keihard gewekt aan het betrouwbaarder maken van de Zuid-Hollandse infrastructuur. De aanleg van de Blankenburgverbinding vormt een goed voorbeeld. We doen daarbij veel meer dan tunnels bouwen en asfalt draaien. Onder de vlag Nieuw Waterland vergroten we rond Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg het aanbod en de kwaliteit van de recreatievoorzieningen. Nieuwe fietspaden zorgen voor een goede ontsluiting. In het stedelijk gebied krijgen autowegen een geluidsarm wegdek. Zo geven we de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan de directe omgeving van de Rotterdamse haven en versterken we het vestigingsklimaat.'

Kosten nieuwe snelweg A24

Het totale project A24 Blankenburgverbinding kost 1,2 miljard euro. Voor de versterking van de kwaliteit van de omgeving van de snelweg trekken het Rijk en de regio ongeveer 51 miljoen euro uit. Een deel van de aanleg van de weg wordt uit tol betaald. Het gaat om 316 miljoen euro, waarbij wettelijk is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Meer informatie

Onderliggende pagina's