Tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht ondertekend

Nieuwsbericht

Tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht ondertekend

Gepubliceerd op: 12 september 2018- Laatste update: 12 september 2018 12:23 uur

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het tracébesluit (TB) en het saneringsplan voor de verbreding van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht ondertekend. De plannen, inclusief bijlagen, liggen van 12 september tot en met woensdag 24 oktober 2018 ter inzage.

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Dit is een mooie stap voor de aanpak van de files op deze snelweg die veel gebruikt wordt voor het goederenvervoer tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Het verkeer op de A15 krijgt tussen Papendrecht en Sliedrecht meer ruimte. Dit is niet alleen goed voor de doorstroming, maar ook goed voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden.'

Vergroten capaciteit snelweg A15

Rijk en regio werken samen aan dit project. Door de realisatie van een derde rijstrook vergroten we de capaciteit van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Dat zorgt voor een betere doorstroming op de snelweg A15 als goederencorridor tussen de haven van Rotterdam en het achterland. Ook vermindert het sluipverkeer over regionale en lokale wegen in met name Papendrecht en Sliedrecht.

Extra rijstrook

Om de doorstroming te verbeteren, komt op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook die functioneert als weefvak. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen is gecombineerd. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. Dit gebeurt deels in de middenberm en deels in de zijberm tussen de weg en het geluidsscherm. In het tracébesluit staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruit komt te zien.

Tracébesluit en overige besluiten inzien

Het tracébesluit, saneringsplan en de bijlagen zijn in te zien bij: 

  • De gemeente Papendrecht (gemeentehuis, Markt 22, Papendrecht) 
  • De gemeente Sliedrecht (gemeentekantoor, Industrieweg 11, Sliedrecht) 
  • Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid (Boompjes 200, Rotterdam)
De stukken zijn ook in te zien via de website Platform Participatie.

In beroep tegen tracébesluit

Heeft u een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit of ontwerpsaneringsplan? Dan kunt u van 13 september tot en met 24 oktober 2018 in beroep gaan tegen het tracébesluit en/of saneringsplan bij de Raad van State. 

De reacties op het ontwerptracébesluit zijn meegewogen bij het opstellen van het (definitieve) tracébesluit. Op iedere zienswijze is een reactie gegeven in de Nota van Antwoord. Deze is, samen met het tracébesluit, in te zien. Indieners van zienswijzen krijgen hierover automatisch bericht. Ten opzichte van het ontwerptracébesluit blijft het tracébesluit ongewijzigd. De realisatie van het project start in 2020 en in 2021 zijn de extra rijstroken naar verwachting gereed.

MIRT-verkenning A15

Op 26 juni 2018 heeft minister Van Nieuwenhuizen de zogeheten startbeslissing genomen voor de aanpak van de files op het direct aansluitende traject op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Hier staat dagelijks ‘een van de duurste files van Nederland’. Met deze startbeslissing Papendrecht – Gorinchem begint de wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) waarin wordt bekeken hoe dit knelpunt uit de file top 50 het beste opgelost kan worden. In een verkenning worden verschillende alternatieven onderzocht, waaronder een wegverbreding (van 2x2 naar 2x3 rijstroken) tussen Sliedrecht West en Gorinchem. Ook wordt gekeken naar de inzet van innovatieve verkeerstechnieken om het verkeer vlotter te laten doorstromen. In 2020 wordt in een voorkeursbeslissing vastgelegd wat er precies gaat gebeuren op het traject; naar verwachting gaat in 2025 de schop de grond in.

Onderliggende pagina's