Sluis Eefde dit weekend weer in gebruik

Nieuwsbericht

Sluis Eefde dit weekend weer in gebruik

Gepubliceerd op: 14 september 2018- Laatste update: 14 september 2018 13:58 uur

Donderdag 13 september 2018 werd de drempel van Sluis Eefde aangevaren. Uit het onderzoek bleek dat er aanzienlijke schade is, maar naar verwachting is de sluis dit weekend weer in gebruik.

Onder de sluisdeur ligt een drempel: een stalen balk die in het beton is gestort, waar de sluisdeur op valt en die een waterkerende werking heeft. De stalen balk en het onderliggende beton zijn door de aanvaring flink beschadigd. Hierdoor kan er niet goed worden geschut en ook als waterkering functioneert de sluis niet meer naar behoren.

Herstelwerkzaamheden Sluis Eefde

Gisteren zijn tijdelijke schotten geplaatst en is de drempel drooggezet. Dit was nodig om goed te kunnen bepalen welke herstelwerkzaamheden er nodig zijn, en om de herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Inmiddels is bekend dat het staal en het beton in het komende weekend kunnen worden hersteld. Mits de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zoals verwacht, kan de sluis in de loop van dit weekend weer worden bediend. Rijkswaterstaat zorgt dan voor extra bediening om de wachtende schepen direct te kunnen schutten.

De scheepvaart en belanghebbenden zijn geïnformeerd en worden via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden.

Onderliggende pagina's