Renovatiewerkzaamheden stuwensemble Nederrijn en Lek op schema

Nieuwsbericht

Renovatiewerkzaamheden stuwensemble Nederrijn en Lek op schema

Gepubliceerd op: 20 september 2018- Laatste update: 20 september 2018 14:14 uur

De bouw van de bediencentrale en de renovatie van de sluis en stuw in Amerongen zijn, na het schilderwerk, nagenoeg afgerond. Tegelijkertijd staat de renovatie van de sluis in Hagestein op het punt om te starten. Oftewel: de renovatiewerkzaamheden aan het stuwensemble Nederrijn en Lek lopen op schema.

Renovatiewerkzaamheden stuwensemble Nederrijn en Lek

Norbert van der Hoek, omgevingsmanager voor de 3 stuwcomplexen vanuit Rijkswaterstaat, kijkt tevreden terug op de eerste helft van de werkzaamheden. De grootste uitdaging in de afgelopen periode voor het project Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble kwam in de vorm van het lage water door de aanhoudende warmte. ‘We stonden continu in contact met het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, zegt hij. ‘Werkzaamheden aan de stuwen in Driel en Amerongen werden steeds afgestemd met het team in combinatie met de stand van het water.’ Dat zorgde volgens Van der Hoek voor een extra uitdaging. ‘Er speelde continu een belang tussen de voortgang van het renovatieproject en de waterverdeling. De waterverdeling vroeg steeds de volle aandacht voor voldoende vaardiepte en waterdruk om verzilting tegen te gaan. Dat was een absolute vereiste. Aan deze eisen hebben we kunnen voldoen, zonder dat dit de voortgang van het project heeft verstoord.’

Werkzaamheden komende tijd

De eerstvolgende grote mijlpaal in het project komt medio november 2018 al. Dan is het werk aan één van de nieuwe vizierschuiven van de stuw Driel klaar. Vanaf 24 september 2018 is sluis Hagestein, in verband met de werkzaamheden, tot 16 december gestremd. In het voorjaar van 2019 begint dan het schilderwerk aan het stuwcomplex bij Driel. Vervolgens wordt, volgens de huidige planning, na de zomer de nieuwe bediencentrale in Amerongen in gebruik genomen. De bediening van de 3 sluizen en stuwen gebeurt dan vanaf één centrale plek. Naar verwachting zijn in het najaar van 2019 de laatste schilderwerken afgerond en is de renovatie van het ensemble gereed.

Meer nieuws Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

Onderliggende pagina's