Publieksdag Heesseltsche Uiterwaarden; 22 september 2018

Nieuwsbericht

Publieksdag Heesseltsche Uiterwaarden; 22 september 2018

Gepubliceerd op: 12 september 2018- Laatste update: 12 september 2018 15:06 uur

Rijkswaterstaat organiseert op zaterdag 22 september 2018 een publieksdag in de Heesseltsche Uiterwaarden. Medewerkers van Rijkswaterstaat en aannemer Martens en Van Oord lichten de diverse werkzaamheden toe aan de hand van kaarten, impressies van het gebied, luchtfotografie en een korte film.

De dag begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De publieksdag vindt plaats in een tent op het terrein van theetuin River Lounge, Steenfabriek 3 in Heesselt.

Herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden

De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden draagt bij aan de hoogwaterveiligheid langs de Waal. Het aanleggen van nevengeulen en het uitbreiden van het strangengebied verlaagt de waterstand bij hoogwater. Daarbij kunnen diverse planten- en diersoorten zich door deze ingrepen beter ontwikkelen.

Informatiemarkt en excursies

Onderdeel van de publieksdag is een informatiemarkt. Naast Rijkswaterstaat en aannemer Martens en Van Oord zijn Staatsbosbeheer, de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANL-TCW) en het IVN natuureducatie aanwezig. Zij vertellen meer over het beheer, het toekomstige gebruik en de flora en fauna in het gebied.

Er zijn deze middag ook verschillende excursies in het gebied. De aannemer belicht hoe het eerst was en hoe het wordt. Bureau Stroming heeft in opdracht van Rijkswaterstaat het inrichtings- en beheerplan opgesteld en legt uit hoe het zit met de ecologie. IVN laat deelnemers de flora en fauna in het gebied ontdekken door een telescoop en tijdens een korte wandeling door het strangengebied. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat geven een toelichting op het toekomstig beheer van grasland, oevers, nevengeulen, strangen en bos.

Publieksdag Heesseltsche Uiterwaarden

Deelname aan de publieksdag is gratis. Aanmelden is niet nodig. Stevige wandelschoenen zijn raadzaam voor wie wil deelnemen aan de excursies.

Onderliggende pagina's