Onveiligheidsgevoelens bij wegwerkzaamheden door gedrag medeweggebruikers

Nieuwsbericht

Onveiligheidsgevoelens bij wegwerkzaamheden door gedrag medeweggebruikers

Gepubliceerd op: 14 september 2018- Laatste update: 14 september 2018 12:04 uur

Veel weggebruikers voelen zich onveilig bij wegwerkzaamheden door het gedrag van medeweggebruikers. Dat blijkt uit de zesde peiling van het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland, dat in juli 2018 gehouden is onder gebruikers van de noordelijke rijkswegen.

Andere weggebruikers rijden met een te hoge snelheid, bumperkleven of vertonen onzeker rijgedrag. Uit de peiling blijkt ook dat vrijwel alle weggebruikers het belangrijk vinden dat overheden aandacht vragen voor veiligheid bij wegwerkzaamheden.

In het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland kunnen weggebruikers meedenken over de rijkswegen in Noord-Nederland. In juli namen 466 respondenten deel aan de zesde peiling. De vragen gingen deze keer over de veiligheid bij wegwerkzaamheden, de snelheid op de autowegen N31/N33 en over het gebruik van navigatie.

Campagne Samen Wegwerken

In de enquête zijn ook vragen gesteld om te achterhalen hoe weggebruikers overgehaald kunnen worden om zich aan de snelheid te houden bij wegwerkzaamheden. Daaruit blijkt dat de weggebruikers vooral aangemoedigd worden om zich aan de snelheid te houden als ze verhalen horen of lezen over de ervaringen van wegwerkers en/of wegwerkers bezig zien langs de weg. Daarnaast geven mensen aan dat ze wel eens onzeker worden bij wegwerkzaamheden door onduidelijkheid over de te rijden route, onduidelijke borden of doordat er borden staan terwijl er niet zichtbaar gewerkt wordt.

Dat veiligheid bij wegwerkzaamheden extra aandacht moet krijgen, vinden ook de gezamenlijke overheden en wegbeheerders van Noord-Nederland. Daarom hebben zij de campagne Samen Wegwerken opgezet. Die campagne roept zowel weggebruikers als wegwerkers op om aandacht te geven voor veiligheid bij wegwerkzaamheden. Dit najaar krijgt de campagne een extra impuls. De resultaten uit de vragenlijst worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de campagne.

Snelheid op N31/N33

In de peiling zijn ook vragen gesteld over de N31 en N33. Op die wegen werd in 2016 campagne gevoerd tegen hardrijders. De meeste respondenten waren op de hoogte van die campagne. Een deel daarvan (37%) geeft aan dat ze tijdens de campagneperiode merkten dat er minder extreme hardrijders waren op de N31/N33, een iets kleiner deel (32%) geeft aan dat er ook nu minder hardrijders zijn op de wegen. Tot slot maakt het merendeel van de respondenten vaak of heel vaak mee dat er nog te hard wordt gereden op de N31/N33. De antwoorden op de vragen over de N31/N33 worden door de politie en Rijkswaterstaat gebruikt om te bepalen of er extra controles en extra voorlichtingsactiviteiten nodig zijn.

Onderliggende pagina's