Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel in A2 voor hitteproeven brandwerendheid beton; oktober en november 2018

Nieuwsbericht

Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel in A2 voor hitteproeven brandwerendheid beton; oktober en november 2018

Gepubliceerd op: 28 september 2018- Laatste update: 28 september 2018 12:58 uur

Rijkswaterstaat gaat in oktober en november 2018 hitteproeven doen in de Koning Willem-Alexandertunnel. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar het gebruik van hittewerende bekleding. Dit in navolging van proeven die in april 2018 in de tunnel al hebben plaatsgevonden.

Aanleiding voor de hitteproeven

Aanleiding voor de hitteproeven was onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat medio 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal tunnels in ons land – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton. Uit deze onderzoeken bleek ook dat de wegtunnels, net als alle andere rijkstunnels, veilig gebruikt kunnen worden door de weggebruikers.

Afsluitingen Willem-Alexandertunnel

Om deze proeven veilig te kunnen doen, is er een aantal afsluitingen gepland vanaf maandag 1 oktober 2018. De testen vinden plaats in de weken 40, 41, 44 en 45. Het gaat per week om 4 avonden en nachten. Er zal steeds een tunnellaag openblijven. Om de verkeersoverlast te beperken zijn alle tunnelbuizen overdag gewoon open, dan worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 

Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen (snelweg A2), zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen (autoweg N2) worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer via de onderste buizen rijden.

Onderliggende pagina's