N36: een weg met een gebruiksaanwijzing

Nieuwsbericht

N36: een weg met een gebruiksaanwijzing

Gepubliceerd op: 18 september 2018- Laatste update: 18 september 2018 13:43 uur

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met regionale partners het verkeersgedrag op de autoweg N36 onderzocht. De resultaten laten zien dat de N36 meer aandacht vraagt van weggebruikers dan zij verwachten.

Door de snelheidsverschillen tussen het vracht- en personenverkeer en door weinig inhaalmogelijkheden moeten automobilisten lang achter dezelfde vrachtwagen rijden. Dit kan leiden tot frustratie, verveling en afleiding met slingerende auto’s tot gevolg die op de relatief smalle autoweg N36 zo uit koers kunnen raken. Rijkswaterstaat gaat daarom samen met de regio in gesprek om te kijken of een gedragscampagne voor de N36 kan worden ontwikkeld.

Verkeersveiligheid autoweg N36

Rijkswaterstaat zet zich in voor de verkeersveiligheid op de N36 en heeft de afgelopen jaren meerdere veiligheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals tussen Wierden-Oost en rotonde Witte Paal. Naast deze aanpassingen speelt ook veilig weggedrag een rol bij de verkeersveiligheid op de N36. Met camerabeelden en interviews is onderzocht hoe weggebruikers de N36 gebruiken en ervaren. Het onderzoek is samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland, de provincie Overijssel, de aanliggende gemeenten en de politie tot stand gekomen.

Uitkomsten onderzoek N36

De N36 vraagt veel concentratie van weggebruikers, die dat niet zo beleven. Door de snelheidsverschillen tussen het vracht- en personenverkeer en door weinig inhaalmogelijkheden moeten automobilisten lang achter dezelfde vrachtwagen rijden. Dit kan leiden tot frustratie, verveling en afleiding met slingerende auto’s tot gevolg die op de relatief smalle N36 zo uit koers kunnen raken. Uit de camerabeelden blijkt bijvoorbeeld dat bestuurders die langere tijd achter een vrachtwagen rijden veelvuldig te weinig afstand houden en over de markering slingeren.

Gedragsveranderingscampagne

Rijkswaterstaat gaat samen met de regionale partners in gesprek om te kijken of een gedragsveranderingscampagne voor de N36 kan worden ontwikkeld. In een gedragscampagne worden weggebruikers op verschillende manieren gewezen hoe zij veilig over de N36 kunnen rijden.

Programma Meer Veilig op N36

Rijkswaterstaat heeft in 2018 extra maatregelen genomen, die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Zo is de rijbaan over een lengte van 16 km verbreed. En zijn over de hele N36 ribbelmarkering, reflectoren en hectometerborden met snelheidsaanduiding aangebracht en is het asfalt vernieuwd. De extra maatregelen maken onderdeel uit van het programma Meer Veilig. Met het programma Meer Veilig investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in maatregelen ten bate van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet.

Onderliggende pagina's