Minister van Nieuwenhuizen tekent voor volledige vernieuwing knooppunt Hoevelaken

Nieuwsbericht

Minister van Nieuwenhuizen tekent voor volledige vernieuwing knooppunt Hoevelaken

Gepubliceerd op: 27 september 2018- Laatste update: 27 september 2018 14:25 uur

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerptracébesluit getekend voor de volledige vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de aansluitende delen van de snelwegen A28 en A1. Het grote wegproject zorgt ervoor dat het verkeer op de drukke wegen beter en veiliger kan doorrijden.

Minister Van Nieuwenhuizen: Knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe. Op het verouderde klaverblad en de aansluitende snelwegen loopt het verkeer vaak vast. We zetten met dit besluit een mooie stap voor de aanpak van de files bij Amersfoort. Tegelijkertijd zorgen we er met geluidmaatregelen voor dat de mensen die in de omgeving wonen minder last hebben van het verkeer.’

Dagelijkse files knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 rond het knooppunt staan in de File Top 50 op nummer 8, 17 en 34. De files die er bijna dagelijks zijn, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de weefbewegingen die het verkeer moet maken en door de vele op- en afritten.

Het vernieuwde knooppunt Hoevelaken

Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een ‘kom’. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Het tracé van de A28 en A1 wordt over ongeveer 32 km verbreed. De plannen voorzien verder in de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 kunstwerken en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 km. 

Met het project Hoevelaken is in totaal 774 miljoen euro gemoeid. De plannen liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister zal volgend jaar het tracé definitief vaststellen. De werkzaamheden starten in 2021. Om verkeershinder voor de weggebruiker te beperken bouwt de aannemer zoveel mogelijk vanaf werkterreinen aan de buitenzijde van de weg. Vanaf 2023 wordt het project opgeleverd.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om via een zienswijze formeel op de plannen te reageren. Het ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsbesluit en alle bijlagen zijn digitaal in te zien via de website Platform Participatie.

De stukken zijn op papier te bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
 • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn
 • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem
 • Gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
 • Gemeente Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten
 • Gemeente Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
 • Gemeente Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
 • Rijkswaterstaat locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht
 • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht

Informatiebijeenkomsten plannen knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat organiseert 5 informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen op elk tijdstip binnenlopen en hoeven zich niet vooraf aan te melden.

De informatiebijeenkomsten vinden op de onderstaande dagen plaats: 

 • Maandag 8 oktober: Van der Valk hotel Leusden, Philipsstraat 18 in Leusden
 • Donderdag 11 oktober: Zalencentrum Houtrust, Heideweg 23 in Hooglanderveen (Amersfoort-Noord)
 • Maandag 15 oktober: Bilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorpsstraat 11 in Hoevelaken
 • Donderdag 18 oktober: Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
 • Donderdag 1 november: Zalencentrum Concordia, Kerklaan 3 in Hoogland (Amersfoort)

Zienswijze indienen

Zienswijzen worden in ontvangst genomen door de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een zienswijze indienen kan op 3 manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de website van Platform Participatie
 • Per post aan de directie Participatie onder vermelding van Zienswijze A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, Postbus 30316 2500 GH Den Haag
 • Mondeling tijdens de informatiebijeenkomsten of telefonisch op afspraak via 070-4568999

Onderliggende pagina's